Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Toetust antakse matuse korraldajale isiku surma korral, kelle viimane elukoht oli rahvastikuregistris Vinni vald. Toetuse määra kinnitab vallavolikogu igaks eelarveaastaks. Matusetoetuse suurus 2022 aastal on 350 eurot.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse matusetoetus välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mirjam Selli, mirjam@vinnivald.ee, tel. 325 8663, 5343 3521

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vinni valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vinni vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vinni vallamajast.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, surmatõend

Viide: