Jäätmete vastuvõtt

16.10.18

Jäätmekeskus on avatud  E-R 08.00 - 18.00; L09.00 - 17.00

Hinnakiri


Lääne-Viru Jäätmekeskuses võetakse vastu: olmejäätmed, suurjäätmed (mööbel), asbesti sisaldavad jäätmed, elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlike jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, paber ja kartong, ehitus ja lammutusjäätmed, vanarehvid, pakendijäätmed, tekstiil, koldetuhk,metall, autolammutuspraht, klaas, plast, kile, kattepinnas, kivid ja betoontükid.

Tasuta saab ära anda: akud/patareid; eelsorditud pakend; eelsorditud puit; oksad, metall; kompaktsed elektroonikaseadmed; vanapaber.

Tavajäätmete hinnakiri


Ohtlike jäätmete hinnakiri http://www.lvjk.ee/hinnakiri-2/ohtlike-jaatmete-hinnakiri/
Vanarehvide vastuvõtt on Lääne-Viru Jäätmekeskuses peatatud.
AS Kuusakoski on MTÜ Rehviringlus ametlik koostööpartner rehvide kogumisel ja vastutab rehvide taaskasutuse eest.

Info Rehvide ära andmise kohta.


Lääne-Viru Jäätmekeskus asub aadressil: Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
tel.:  622 6048; e-post: info@lvjk.ee

Toimetaja: MART VILLUP