Jäätmete vastuvõtt

4.09.20

Jäätmekeskus on avatud  E-R 08.00 - 18.00; L09.00 - 17.00

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel korraldab Lääne-Viru Jäätmekeskus  270 tonni eterniidi tasuta vastuvõtmise 9. - 12. septembrini 2020. Eterniiti saab ära anda Lääne-Viru Jäätmekeskuse lahtioleku ajal E-R 8.00-18.00, L 10.00-15.00. Kaasa võtta isikut tõendav dokument! Vastu võetakse eterniiti kuni mahu täitumiseni. Infot täituvuse kohta saab küsida kaalumaja telefonil  622 6049.

Hinnakiri

Lääne-Viru Jäätmekeskuses võetakse vastu: olmejäätmed, suurjäätmed (mööbel), asbesti sisaldavad jäätmed, elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlike jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, paber ja kartong, ehitus ja lammutusjäätmed, vanarehvid, pakendijäätmed, tekstiil, koldetuhk,metall, autolammutuspraht, klaas, plast, kile, kattepinnas, kivid ja betoontükid.

Tasuta saab ära anda: akud/patareid; eelsorditud pakend; eelsorditud puit; oksad, metall; kompaktsed elektroonikaseadmed; vanapaber.

Tavajäätmete hinnakiri
Ohtlike jäätmete hinnakiri
Eraisikud saavad tasuta rehve anda ära MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus ja
AS-is Kuusakoski, kes on MTÜ Rehviringlus ametlikud koostööpartnerid rehvide kogumisel.

Info Rehvide ära andmise kohta.


Lääne-Viru Jäätmekeskus asub aadressil: Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
tel.:  622 6048; e-post: info@lvjk.ee

Toimetaja: MART VILLUP