Nutikad lahendused avalikku ruumi

2.02.23

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi MTÜ Virumaa Koostöökogu kaudu. Strateegia meede 3 –Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine. Taotlustoimik nr 19202101464

 

Eesmärk, sisu ja tulemus: Taastuvenergia kasutamisel põhinevate seadmete kasutamine avalikus ruumis koos nutikate ja keskkonnasäästlike lahendustega, mis tekitavad huvi ja suurendavad elanikkonna kliima- ja keskkonnateadikkust üldiselt ning konkreetselt igapäevaelus.

Energiasääst ja keskkonnasäästlike lahenduste kasutusele võtmine üldiselt on kasvav trend. Teenäitajaks saab selles vallas olla avalikus ruumis tehtav vastav innovatiivne tegevus, mis toetab nutikate energialahenduste ja keskkonnasäästlike lahenduste laiemat kasutusele võtmist piirkonnas. Selliseks tegevuseks Vinni valla Rägavere piirkonnas on päikeseenergial töötavate prügikastide paigutamine Ulvi küla avalikku ruumi ja taastuvenergiat kasutava kompostimisseadme paigaldamine Ulvi hooldekodusse ja lasteaeda.

 

Projekti maksumus: 30 675 eurot, millest toetuse osa on 14 999 eurot.

Projekti periood:  2022 a III kv - 2023 a I kvartal..  

Lisainfo/hetkeseis: projekt on teostamisel


 

Toimetaja: MART VILLUP

Suusarajatehnika ostmine

4.11.22

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi MTÜ Partnerid kaudu. Strateegia meede 1.1 – Elukeskkonna investeeringud

Eesmärk, sisu ja tulemus: Projekti tulemusel ostetakse suusarajatehnika komplekt, mis koosneb mootorsaanist, rajamasinast ja treilerist.Suusarajatehnika soetamine ja operatiivne kasutamine panustab piirkonna üldise elukvaliteedi parandamisele ja atraktiivsuse suurendamisele, ka sotsiaalse infrastruktuuri parandamisele.

Projekti maksumus: 52 767,60 eurot, millest toetuse osa on 40 565.52 eurot.

Projekti periood:  2022 a III - IV kvartal. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia lihthange.  

Lisainfo/hetkeseis: projektiga on ostetud töömootorsaan, rajamasin ja treiler.


 

Toimetaja: MART VILLUP

Kohaliku kultuuri arendamine-toimepäevad Vinnis

4.11.22

Projektitoetust antakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja kohaliku tegevusgrupi MTÜ Partnerid kaudu. Strateegia meede 1.2 –Kohaliku kultuuri arendamine

 

Eesmärk, sisu ja tulemus: Meetme rakendamisel toetatakse piirkonnas kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ning arendamisele suunatud tegevusi, pakkudes kõigile vanusegruppidele erinevaid võimalusi kogukonnaliikumiseks. Toimuvad kogukondade üritused, töötoad, arutelud, tervisepäevad erinevatele sihtgruppidele. Taotluses kirjeldatud tegevused laiendavad sotsiaalset kaasatust, väärtustavad möödunud ja sealt pärit traditsioone ning on avatud uutele ideedele, teemadele.

Projekti maksumus: 11110 eurot, millest toetuse osa on 9999 eurot.

Projekti periood:  2022 a III kv - 2023 a III kvartal..  

Lisainfo/hetkeseis: projektist on läbi viidud künnipäev ja rattapäev

Toimetaja: MART VILLUP