Istungite protokollid ja õigusaktid

19.01.16

Vinni Vallavolikogu  istungite protokollid  on leitavad  dokumendiregistrist.

Vinni Vallavolikogu  määrused ja korraldused on  on leitavad  dokumendiregistrist    ja määrused  ka    e-Riigi Teatajast.

Toimetaja: MART VILLUP