Sünni registreerimine

21.10.19

Lapse sündi saab registreerida Vinni Vallavalitsuses kabinet 201 (Tartu mnt 2 Pajusti alevik).

Vastuvõtuajad : T ja N 8-12 ja 13-16  
Lapse sünni registreerimiseks on vaja kaasa võtta :
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid
  • Meditsiiniline sünnitõend lapse sünni kohta
  • Teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima üks abikaasadest).
 
Kantseleispetsialist Kätlin Pugri
Kontakttelefon: 325 8665
 
 
Sünnitoetus
 
Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Vinni vald sünnitoetust, mille suurus on 400 €.
Valla sünnitoetuse saamiseks peab lapse sünni ajal ema elukoht rahvastikuregistris olema Vinni valla aadressiga (mitmikute sünnitoetus arvestatakse kahekordses määras lapse kohta) tasutakse alljärgnevalt:
50% toetusest pärast laste sündi;
50% toetusest pärast laste aastaseks saamist tingimusel, et lapsed ja toetust taotlev vanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Vinni valla elanikud alates laste sünnist kuni laste aastaseks saamiseni.
Toimetaja: MART VILLUP