Sünnitoetus

29.09.23

Sünnitoetus on Vinni valla eelarvest lapse kasvatamisega kaasnevate osaliste kulutuste katmiseks makstav ühekordne toetus. Sünnitoetust makstakse pärast lapse sünni registreerimist, vallavolikogu poolt kinnitatud määras. 2023.aastal on sünnitoetuse suurus Vinni vallas 400 eurot. Sünnitoetust on õigus saada lapsevanemal, kelle enda ja vastsündinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Vinni vald. Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale. Mitmike sünnitoetus on kahekordne määr, mis makstakse välja järgmiselt: 50% toetusest pärast laste sündi; 50% toetusest pärast laste aastaseks saamiseks tingimusel, et lapsed ja toetust taotlev vanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Vinni valla elanikud alates laste sünnist kuni laste aastaseks saamiseni.

Avaldus sünnitoetuse saamiseks / e-avaldus

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 75 - § 78.

Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Toimetaja: MART VILLUP