Toetus haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia õppekulu hüvitamiseks

3.11.23

Haridusasutuses laste toitlustamiseks ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 alusel kehtestatud tasu lasteaia õppekulu katmise toetus on Vinni valla eelarvest madala sissetulekuga perele, kes kasvatab üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivat või lasteaias käivat last, makstav mitteperioodiline toetus. Lasteaia lapsevanema õppekulu toetust on õigus taotleda kahe ja enama lapsega perel, kui lapsed käivad Vinni valla lasteaias. Osalustasu toetust hakatakse katma taotletava kuule järgmisest kuust, esimesel poolaastal kuni 30. juunini ning teisel poolaastal kuni 31. detsembrini. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 305 euro kuus, siis hüvitatakse lasteaia toiduraha maksumusest 100 %. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta alla 395 euro kuus, siis hüvitatakse lasteaia toiduraha maksumusest 50 %.

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 100 - § 101.

Viide otsusele
 

 

 

Toimetaja: MART VILLUP