Ulvi Kodu

15.01.24

Asutus osutab väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust (edaspidi üldhooldusteenus), mille eesmärk on tagada täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla, turvaline keskkond ja toimetulek.

Ulvi Kodu eesmärgiks on

  • tagada meil viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine
  • areneda ja täiustada hoolekandeteenuste paketti, eeldades, et teenused on pidevad, mitmekülgsed, paindlikud,
  • tagada hooldekodu elanike toimetulek ja rahulolu,
  • hoida tähelepanu keskmes hoolekandeteenuste osutamise kvaliteet,
  • hooldekodupoolne suutlikkus end ära majandada ning osutada teenust 28-le inimesele,
  • olla konkurentsivõimeline kogu vabariigi ulatuses.

Igapäevane tegevus Ulvi Kodus arvestab meie elanike võimeid, oskusi ja ootusi. Aktiivne osavõtt igapäevastest tegemistest on hea tervise aluseks. Selleks püüab Ulvi hooldekodu pakkuda oma elanikele maksimaalse iseseisvuse ja valikute tegemise võimaluse.
Võimalus lugeda ajalehti, ajakirju või raamatuid, mängida erinevaid lauamänge, vaadata telerit ja  veeta aega värskes õhus, üheskoos võetakse osa laulutundidest
Üritustest tähistame elanike sünnipäevi, ka pühad ootavad tähistamist.
Toidukordi on meil päevas neli. Pakume maitsvat, vaheldusrikast ja tervislikku toitu.
Meil on 28 kohta. Majutus on 1- ja 2- kohalistes tubades.
Ulvi Hooldekodu elaniku perekond  ja sõbrad on alati oodatud.
Lisateavet Ulvi Kodu poolt pakutavate teenuste ning nende eest tasumise kohta saab hooldekodust.

Personal
Oleme  hoolitsevate töötajatega pühendunud inimlikele väärtustele, mis aitavad luua meie  hooldekodu sisemist kultuuri. Ulvi Kodus töötavad:
juhataja, 6 hooldajat, 2 kokka, koristaja, majandusjuhataja, tegelusjuht, majahoidja

PILDIGALERII

Kontakt
Ulvi  46701, Vinni vald, Lääne- Virumaa
Telefon:  329 3282, 505 6657, e-post: ulvi.kodu@vinnivald.ee
Juhataja Maarika Koppel

Ulvi Kodu töötajate koosseisu kinnitamine

Ulvi Kodu üldhooldusteenuse hinna kehtestamine  

Ulvi Kodu kodukord

Ulvi Kodu põhimäärus

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine alates 1.1.2024

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumise piirmäära kehtestamine

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse hoolduskulude osaline tasumine

 

Toimetaja: MART VILLUP