Ulvi Kodu

10.05.19

Ulvi Kodu on Vinni valla eelarves olev üldtüüpi ööpäevane hooldeasutus, mis on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks.

Ulvi Kodu eesmärgiks on

  • tagada meil viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine
  • areneda ja täiustada hoolekandeteenuste paketti, eeldades, et teenused on pidevad, mitmekülgsed, paindlikud,
  • tagada hooldekodu elanike toimetulek ja rahulolu,
  • hoida tähelepanu keskmes hoolekandeteenuste osutamise kvaliteet,
  • hooldekodupoolne suutlikkus end ära majandada ning osutada teenust 30-le inimesele,
  • olla konkurentsivõimeline kogu vabariigi ulatuses.

Meile võib elama asuda kõigist Eestimaa nurgast.

Igapäevane tegevus Ulvi Kodus arvestab meie elanike võimeid, oskusi ja ootusi. Aktiivne osavõtt igapäevastest tegemistest on hea tervise aluseks. Selleks püüab Ulvi hooldekodu pakkuda oma elanikele maksimaalse iseseisvuse ja valikute tegemise võimaluse.
Võimalus lugeda ajalehti, ajakirju või raamatuid, mängida erinevaid lauamänge, vaadata telerit ja  veeta aega värskes õhus, üheskoos võetakse osa laulutundidest
Üritustest tähistame elanike sünnipäevi, ka pühad ootavad tähistamist.
Toidukordi on meil päevas neli. Pakume maitsvat, vaheldusrikast ja tervislikku toitu.
Meil on 30 kohta. Majutus on 1- ja 2- kohalistes tubades.
Ulvi Hooldekodu elaniku perekond  ja sõbrad on alati oodatud.
Lisateavet Ulvi Kodu poolt pakutavate teenuste ning nende eest tasumise kohta saab hooldekodust.

Personal
Oleme  hoolitsevate töötajatega pühendunud inimlikele väärtustele, mis aitavad luua meie  hooldekodu sisemist kultuuri. Ulvi Kodus töötavad:
juhataja, 6 hooldajat, 2 kokka, koristaja, majandusjuhataja, tegelusjuht, majahoidja

Kontakt
Ulvi  46701, Vinni vald, Lääne- Virumaa
Telefon:  329 3282, 505 6657, e-post: ulvi.kodu@vinnivald.ee
Juhataja Maarika Koppel

Ulvi Kodu töötajate struktuur

Ulvi Kodu kodukord

Ulvi Kodu kohamaks

Ulvi Kudu põhimäärus

 

Toimetaja: MART VILLUP