Pealkiri Muudetud kuupäev
MTÜ-d soovivad vallaga tihedamat koostööd 14.04.2021
Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud! 14.04.2021
Tasuta juriidiline nõustamine 12.04.2021
KESKKONNALOA MENETLUSE ALGATAMISE TEADE 08.04.2021
Aktsiaselts Rakvere Haigla jätkab vaktsineerimist 05.04.2021
Vanemaealiste ja riskirühma inimeste vaktsineerimine 3.-4. aprillil Rakveres 31.03.2021
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade 29.03.2021
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 23.03.2021
Elukoha registreerimine ja perekonnaseisutoimingute tegemine 11.03.2021
Koroonaviiruse üha hoogustuv levik tingib ka meie vallas rangemate piirangute kehtestamise. 11.03.2021
Vinni vald peatab lasteaias mittekäiva lapse vanema lasteaia kohatasu 29.03.2021
Alates 11. märtsist toimub Vinni valla raamatukogudes kontaktivaba laenutus 09.03.2021
Eduard Vilde kirjandusauhinna saaja on Kristiina Ehin "Janu on kõikidel üks" 08.03.2021
Selgusid 2021 aasta Eduard Vilde kirjandusauhinna nominendid 16.02.2021
Liikuvusuuringu küsimustikule saab vastata kuni 9. veebruarini! 01.02.2021
Hajaasustuse programm 2021.a 28.01.2021
2021.aasta kaasva eelarve hääletamisele minevad ideed on selgunud. 01.03.2021
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 22.01.2021
Teadaanne 21.01.2021
Anna oma panus liikuvusteenuste paremaks korraldamiseks! 22.01.2021
Vinni Vallavalitsus annab teada 07.01.2021
Andmete kogumine asbesti sisaldavate jäätmete kohta 21.12.2020
Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande 21.12.2020
Veeteenuse hinnakirja muutus AS Emajõe Veevärk teeninduspiirkonnas 27.11.2020
Alates 1. detsembrist kaob täielikult paberil abivahendi kaart 26.11.2020
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade 24.11.2020
Vinni vald 30. Pidulik vastuvõtt 30.oktoobril 2020 03.11.2020
Vinni Vallavalitsus teavitab Vinni alevikus jalgratta- ja jalgtee ehitusest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest. 03.11.2020
Rahvapidu – Vinni vald 30 02.11.2020
Vinni vallavalitsus annab teada 06.01.2021