Pealkiri Muudetud kuupäev
Raamatukogudes on võimalik printida covid tõendit 16.09.2021
Piirkonnapoitseinikel on uued tööpiirkonnad 03.09.2021
2022. aasta eelarve koostamine 01.09.2021
Psühholoog Ave Rosental võtab vastu 31.08.2021
Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia avalikustamine 26.08.2021
VINNI VALLA PÄEVAD 16.-22. august 2021 13.08.2021
02.-04. augustini ei saa teostada perekonnaseisutoiminguid 29.07.2021
Vinni aleviku liginullenergiahoone sai rahastusotsuse 28.07.2021
Ava oma kodukohvik ! 02.07.2021
Laps on pereootel 08.06.2021
Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4) 02.06.2021
Eelarvemahu täitumise tõttu on tasuta eterniidi äraandmise taotluste vastuvõtmine lõppenud. 30.05.2021
Valla laste suvine töö- ja puhkelaager ootab end kirja panema 19.05.2021
Teadaanne Viru-Jaagupi piirkonna elanikele! 07.05.2021
Vinni valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek 30.04.2021
Vinni valla raamatukogud avavad tavakasutuseks oma uksed 3.mail. 29.04.2021
Avalik konkurss õppuritele 28.04.2021
SUURJÄÄTMETE KOGUMINE Vinni VALLAS 2021. aastal 28.04.2021
MTÜ-d soovivad vallaga tihedamat koostööd 14.04.2021
Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud! 14.04.2021
Tasuta juriidiline nõustamine 12.04.2021
KESKKONNALOA MENETLUSE ALGATAMISE TEADE 08.04.2021
Aktsiaselts Rakvere Haigla jätkab vaktsineerimist 05.04.2021
Vanemaealiste ja riskirühma inimeste vaktsineerimine 3.-4. aprillil Rakveres 31.03.2021
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade 29.03.2021
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 23.03.2021
Elukoha registreerimine ja perekonnaseisutoimingute tegemine 11.03.2021
Koroonaviiruse üha hoogustuv levik tingib ka meie vallas rangemate piirangute kehtestamise. 11.03.2021
Vinni vald peatab lasteaias mittekäiva lapse vanema lasteaia kohatasu 29.03.2021
Alates 11. märtsist toimub Vinni valla raamatukogudes kontaktivaba laenutus 09.03.2021