Pealkiri Muudetud kuupäev
Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia 26.11.2021
Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine 29.10.2021
Agderi stipendium ootab kandidaate 27.10.2021
Kaasava eelarve 25.10.2021
Keskkonnaamet soovitab langenud puulehtede koristamisel hoogu pidada 22.10.2021
Algasid raamatukogupäevad! 22.10.2021
Piira-Pajusti-Kakumäe jalg- ja jalgrattatee parandustööd 14.10.2021
Anna teada oma soovist saada konteiner või komposter biolagunevate jäätmete jaoks 12.10.2021
Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4) 12.10.2021
Raamatukogudes on võimalik printida covid tõendit 16.09.2021
Piirkonnapoitseinikel on uued tööpiirkonnad 03.09.2021
2022. aasta eelarve koostamine 01.09.2021
Psühholoog Ave Rosental võtab vastu 31.08.2021
Arengukava tegevuskava ja eelarvestrateegia avalikustamine 26.08.2021
VINNI VALLA PÄEVAD 16.-22. august 2021 13.08.2021
02.-04. augustini ei saa teostada perekonnaseisutoiminguid 29.07.2021
Vinni aleviku liginullenergiahoone sai rahastusotsuse 28.07.2021
Ava oma kodukohvik ! 02.07.2021
Laps on pereootel 08.06.2021
Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4) 02.06.2021
Eelarvemahu täitumise tõttu on tasuta eterniidi äraandmise taotluste vastuvõtmine lõppenud. 30.05.2021
Valla laste suvine töö- ja puhkelaager ootab end kirja panema 19.05.2021
Teadaanne Viru-Jaagupi piirkonna elanikele! 07.05.2021
Vinni valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek 30.04.2021
Vinni valla raamatukogud avavad tavakasutuseks oma uksed 3.mail. 29.04.2021
Avalik konkurss õppuritele 28.04.2021
SUURJÄÄTMETE KOGUMINE Vinni VALLAS 2021. aastal 28.04.2021
MTÜ-d soovivad vallaga tihedamat koostööd 14.04.2021
Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud! 14.04.2021
Tasuta juriidiline nõustamine 12.04.2021