« Tagasi

Avalik konkurss õppuritele

 

Kuulutame välja avaliku konkursi  Vinni valla haridusfondi 2020.aasta preemiatele.

Tingimused

*õpilane peab õppima Vinni valla koolis

* õpilase ja tema vanema(te) (registreeritud)elukoht on Vinni vallas 

* kool esitab põhjendatud ettepaneku, milles on ära toodud andmed õpitulemuste ning ühiskondliku aktiivsuse, huvitegevuses osalemise jms  kohta ning  mis on vallavalitsusele otsuse tegemisel aluseks

*otsuse tegemisel on esmaseks kriteeriumiks akadeemiline õpitulemus 

s.h edukus aineolümpiaadidel

*ettepanek esitatakse vallavalitsusse hiljemalt 6.maiks 2020.

Konkurss toimub kolmes vanusegrupis:

1.-6.klass 5 preemiat a` 75 eurot

7.-9.klass 3 preemiat a´125 eurot

10.-12.klass 1 preemia a´350 eurot

Vallavalitsus võib fondi mahu ulatuses teha sobivate kandidaatide korral preemia jagamises muutusi.

Preemiate üleandmine toimub kooskõlas eriolukorra tingimustega.