« Tagasi

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu

Vinni vallamajas Pajusti alevikus üle nädala kolmapäeviti kl 10 – 12   2020 teisel poolaastal alljärgnevatel kuupäevadel: 

12, 26  august;  9, 23 september; 7, 21 oktoober; 4, 18 november; 2, 16 detsember.

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega (metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused jne).

Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni 3 tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).

Tel. 524 8963, e-post  :  aadu.raudla@gmail.com

Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal .