Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmine

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Riigimetsa Majandamise Keskus (registrikood 70004459,
aadress  Mõisa,  Sagadi  küla,  Haljala  vald,  Lääne-Viru  maakond,  Eesti)  18.10.2021  esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb luba Lääne-Viru maakonnas Vinni vallas Lavi külas  Jõe  kinnistul  (katastritunnus  70201:002:0013;  registriosa  nr  2510031)  asuvast  Põlula Kalakasvatuskeskuse  Lavi  kalakasvandusest  (keskkonnaregistrikood  VEV0000003)  lubatud aastase kalasööda koguse tõstmiseks kehtival loal olevalt 12 tonnilt 27 tonnini.

Kalakasvatuse eesmärk on ohustatud ja hävimisohus kalaliikide (lõhe, forelli, siia, harjuse ja tuura) varude taastamine.
 
Keskkonnaloa  nr  L.VV/328042  muutmise  taotlusega  ja  muude  asjasse  puutuvate
dokumentidega  saate  tutvuda  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS
(https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117520, dokument nr DM-117520-1.

Keskkonnaamet

Roheline 64, Pärnu

Telefon: 662 5999

e-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE