Pealkiri Muudetud kuupäev
Ava oma kodukohvik ! 02.07.2021
Laps on pereootel 08.06.2021
Keskkonnaloa menetlusse võtmisest teavitamine (alus KeÜS § 47 lg 4) 02.06.2021
Eelarvemahu täitumise tõttu on tasuta eterniidi äraandmise taotluste vastuvõtmine lõppenud. 30.05.2021
Valla laste suvine töö- ja puhkelaager ootab end kirja panema 19.05.2021
Teadaanne Viru-Jaagupi piirkonna elanikele! 07.05.2021
Vinni valla jäätmekava 2021-2026 avalik väljapanek 30.04.2021
Vinni valla raamatukogud avavad tavakasutuseks oma uksed 3.mail. 29.04.2021
Avalik konkurss õppuritele 28.04.2021
SUURJÄÄTMETE KOGUMINE Vinni VALLAS 2021. aastal 28.04.2021
MTÜ-d soovivad vallaga tihedamat koostööd 14.04.2021
Eraisikute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise toetuse eelarve on täitunud! 14.04.2021
Tasuta juriidiline nõustamine 12.04.2021
KESKKONNALOA MENETLUSE ALGATAMISE TEADE 08.04.2021
Aktsiaselts Rakvere Haigla jätkab vaktsineerimist 05.04.2021
Vanemaealiste ja riskirühma inimeste vaktsineerimine 3.-4. aprillil Rakveres 31.03.2021
OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade 29.03.2021
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 23.03.2021
Elukoha registreerimine ja perekonnaseisutoimingute tegemine 11.03.2021
Koroonaviiruse üha hoogustuv levik tingib ka meie vallas rangemate piirangute kehtestamise. 11.03.2021
Vinni vald peatab lasteaias mittekäiva lapse vanema lasteaia kohatasu 29.03.2021
Alates 11. märtsist toimub Vinni valla raamatukogudes kontaktivaba laenutus 09.03.2021
Eduard Vilde kirjandusauhinna saaja on Kristiina Ehin "Janu on kõikidel üks" 08.03.2021
Selgusid 2021 aasta Eduard Vilde kirjandusauhinna nominendid 16.02.2021
Liikuvusuuringu küsimustikule saab vastata kuni 9. veebruarini! 01.02.2021
Hajaasustuse programm 2021.a 28.06.2021
2021.aasta kaasva eelarve hääletamisele minevad ideed on selgunud. 01.03.2021
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise 22.01.2021
Teadaanne 21.01.2021
Anna oma panus liikuvusteenuste paremaks korraldamiseks! 22.01.2021