« Tagasi

Kaasav eelarve

Vinni valla elanikel oli võimalik esitada kaasavasse eelarvesse ettepaneku/ideid 01.12.2019-29.02.2020.

Antud perioodi jooksul laekus kokku 17 ettepanekut/ideed:

 1. Vinni-Pajusti piirkonda tegevusväljak lastele ja noortele Vinni-Pajusti tammikusse lava juurde (rahvakiik, skate park, pumptrack rada)
 2. Vetiku külasse lastele mänguväljak (liivakast, kiiged, korvpallirõngad)
 3. Mullikmäe bussipeatuse valgustus
 4. Ulvi külasse mitmeotstarbeline palliplats
 5. Kalmistu lõunaosas vanade puude raie; Kalmistu teedele prügikonteinereid juurde; Ristisalu
 6. Piira külasse mänguväljak lastele
 7. Piira küla Metsaveere ja Ojakalda tänavate vee- ja kanalisatsiooni rajamine
 8. Laekvere alevikku bussijaama ringi paigutamine vana söökla vastas olevale asfalteeritud platsile
 9. Viru-Jaagupi discgolfi park Viru-Jaagupi Kaasikusse koos grillimisplatsiga
 10. Küti bussipeatusesse parkla
 11. Piira küla, Aru tn teeotsa valgustus ning teeristi ümberehitus.  
 12. Vinni Valla bussiootepaviljonid
 13. Maantee ääres paiknevatele bussiootepaviljonidele päikesepaneelid
 14. Vinni Dash parkuuri kompleks "Vault&Precision" Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kõrval oleva staadioni alale.
 15. Muuga bussijaama bussioote paviljon
 16. Vinni Valla koristusmüügipäev
 17. Kadilas spordiväljaku taastamine ja uuendamine

Kaasava eelarve ajutine komisjon vaatas läbi kõik esitatud ettepanekud ning on teinud otsuse 17-ne pakutud idee hulgast e-hääletusele konkureerima esitada 8 ettepanekut:

 1. Vetiku külasse lastele mänguväljak (liivakast, kiiged, korvpallirõngad)
 2. Laekvere alevikku bussijaama ringi paigutamine vana söökla vastas olevale asfalteeritud platsile
 3. Viru-Jaagupi discgolfi park Viru-Jaagupi Kaasikusse koos grillimisplatsiga
 4. Küti bussipeatusesse parkla
 5. Maantee ääres paiknevatele bussiootepaviljonidele päikesepaneelid
 6. Vinni Dash parkuuri kompleks "Vault&Precision" Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kõrval oleva staadioni alale.
 7. Muuga bussijaama bussioote paviljon
 8. Kadilas spordiväljaku taastamine ja uuendamine

Tulenevalt hetkel kehtivast eriolukorrast, saab sel aastal oma hääle anda ainult elektrooniliselt. Elektrooniline e-hääletus toimub alates 01.04-30.04.2020. Hääletada saab isik kelle elukoht Eesti  rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil Vinni vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.