« Tagasi

Lugupeetud Vinni aleviku ühisveevärgi tarbijad!

AS Emajõe Veevärk teostas vastavalt ettevõtte teenuse kvaliteedi kontrolli põhimõtetele Vinni aleviku klientide juures joogivee kvaliteedi omaseiret. Seire tulemusena selgus, et Vinni aleviku ühisveevärgi joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 31.07.2001. a määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele Coli-laadsete bakterite osas. 

 

AS Emajõe Veevärk palus vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 § 10 lg 1 p 1 ja 2 nõuetele koheselt OÜ-l Askoterm välja selgitada kvaliteedi mittevastavuse põhjused ning rakendama vajalikud abinõud joogivee kvaliteedi parandamiseks või esitama täiendavad kontrollanalüüsid (mis on võetud AS Emajõe Veevärk esindaja juuresolekul), mis näitavad et AS-ile Emajõe Veevärk müüdav vesi vastab nõuetele. AS Emajõe Veevärk atesteeritud proovivõtja poolt, OÜ Askoterm esindaja juuresolekul võetud kordus kontrollanalüüs näitas et OÜ-le Askoterm kuuluvast Vinni aleviku joogiveepuhasti liitumispunktist AS-ile Emajõe Veevärk müüdav joogivesi ei vasta nõuetele. Teadaande hetkeks ei ole OÜ Askoterm enda poolseid tulemusi avalikustanud.

 

Anname veekvaliteedi tulemustest ning muust olulisest infost Teile teada esimesel võimalusel. Seniks palume Vinni aleviku ühisveevärgi veetarbijatel KEETMATA VETT SÖÖGIKS JA JOOGIKS MITTE TARBIDA. LÄBIKEEDETUD VESI EI KUJUTA OHTU! 

 

NB! Korteriühistute esindajatel palume info edastada kõikidele kortermajade elanikele.

 

AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast!

 

Lugupidamisega

AS Emajõe Veevärk