« Tagasi

OÜ VKG Kaevandused Oandu kaevanduse keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab VKG Kaevandused OÜ Oandu kaevanduse kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise täiendatud (edaspidi KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärk on alustada põlevkivi kaevandamist Oandu uuringuvälja plokkidel 1, 5, 8, 11, 12 ja 13, mis hõlmavad kokku kaevandatavat varu 160 710 tuh t 5856,89 ha suurusel alal. Oandu uuringuväli jääb Ida-Virumaale Lüganuse ja Alutaguse´valdadesse ning Lääne-Virumaale Vinni valda.

Kavandatava tegevuse arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (registrikood 10854884; aadress Järveküla tee 14, Kohtla-Järve linn, 30328 Ida-Viru maakond; kontaktisik Merilin Keerme, telefon 334 2794, e-post erika.sulg@vkg.ee). Arendaja lepinguline esindaja on Enefit Power AS (registrikood 10579981; aadress Keskterritooriumi 1, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, 40107, Ida-Viru maakond; kontaktisik Kairi Otsiver, telefon 566 19824, e-post kairi.otsiver@energia.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Lilli Tamm, telefon 674 4803, e-post lilli.tamm@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on OÜ Hendrikson & Ko (registrikood 10269950; aadress Raekoja plats 8, 51004 Tartu; KMH juhtekspert on Riin Kutsar, telefon 526 9962, e-post riin@hendrikson.ee). Järelevalvaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Camilla Kastein, telefon 5694 0905, e-post camilla.kastein@keskkonnaamet.ee).

KMH aruandega saab tutvuda 20.03-18.04.2021 (k.a.) Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek ja Keskkonnaameti Jõhvi kontoris Pargi 15, Jõhvi. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kuni 18.04.2021 (k.a.) otsustaja kontaktidel Viljandi mnt 16, Tallinn või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

KMH aruande avalik arutelu toimub 19.04.2021 kell 14.00-16.00 veebikeskkonnas Zoom (avaliku aruteluga saab liituda aadressil:

 https://zoom.us/j/93523579087?pwd=WTdDdGd4bjhOaEY4d3dvSXUyMFlTdz09,

meeting ID: 935 2357 9087, passcode: 558006. 

Koosolekule eelregistreerimiseks palume saata osalemissoov hiljemalt 18.04.2021 aadressile camilla.kastein@keskkonnaamet.ee.