« Tagasi

Pikendati ettepanekute esitamise tähtaega kaasavasse eelarvesse

Vastavalt 23.01.2020 toimunud kaasava eelarve komisjoni koosoleku otsusele pikendati  ettepaneku esitamise võimalust 29.veebruarini 2020.

 Kaasava eelarve ettepaneku esitamisel on oluline, et esitatud taotlus vastaks järgmistele tingimustele:

  1. esitaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontakttelefon või e-posti aadress);
  2. ettepaneku nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3. ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Vinni valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab, miks on ettepaneku teostamine eelarvest vajalik ja oluline);
  4. idee kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepankus toodud idee ellu viiakse, kas ettepanek investeeringu puhul on 12 kuu jooksul teostatav);
  5. sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus ja olulised tunnused);
  6. eelarvet ehk ettepaneku hinnangulist maksumust ning võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga; Kas seda ei lubatud enam panna?
  7. muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

Ettepanekud palume esitada Vinni Vallavalitsusele tavapostiga aadressil Tartu mnt 2 Pajusti Lääne-Virumaa. 46603, e-postiga vallavalitsus@vinnivald.ee või elektrooniliselt.