« Tagasi

Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande

Vabariigi Valitsuse 8.08.1996 määruse nr 211 "Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine" punkti 9 alusel.

Vinni Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitistena Vinni alevikus asuvad järgmised garaaziboksid:

1.    Põllu põik 1 (EHR kood 108021350, kat. tunnus 90101:001:0695) garaaziboks nr 2
2.    Põllu põik 3 (EHR kood 108021351, kat. tunnus 90101:001:0691) garaaziboksid nr 34 ja 47
3.     Põllu põik 5 ( EHR kood 108021352, kat. tunnus 90101:001:0690) garaaziboksid nr 61, 64, 66, 70, 80, 88 ja 99

Teate punktides 1-3 kohta omanikud puuduvad.

Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume Vinni  vallavalitsusele kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.


Vinni Vallavalitsus
Tartu mnt 2, Pajusti, Lääne-Virumaa
Telefon: 3258650
E-post: vallavalitsus@vinnivald.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
maanõunik Irina Kuhlbach
Telefon: 32 58668
E-post: irina@vinnivald.ee