KONKURSS KOKA LEIDMISEKS

14.06.19

Põlula Kool võtab konkursi korras tööle koka, kelle peamiseks kohustuseks on valmistada kvaliteetset, tervislikku ja toidunormidest lähtuvat toitu.

Kandidaadile esitatavad nõuded: vähemalt keskharidus, positiivne suhtumine ja pealehakkamine, koostööoskus, kohusetundlikkus ja vastama seadustega nõutud tingimustele.

Avaldus, CV saata hiljemalt 28.06. 2019.a. aadressile:

Põlula Kool, Põlula küla,Vinni vald, 46711 Lääne-Virumaa või e-postile polulakool@hot.ee.

Täiendav info telefonil 515 2834.
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Laekvere Rahvamaja juhataja ametikohale.

13.06.19

Peamised tööülesanded:

 • piirkonna kultuurielu edendamine, kultuurisündmuste korraldamine  ja osalemine ülevallaliste kultuurisündmuste korraldamisel;
 • huvialaringide töö korraldamine;
 • elanikele elukestva õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 • kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 • tegevuse kajastamine valla infolehes ja valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • algatusvõime ja loovus;
 • hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus;
 • kohusetundlikkus ja korrektsus.

Kasuks tuleb:

 • projektitöö kogemus;
 • ürituste korraldamise kogemus;
 • autojuhtimise oskus ja isikliku auto kasutamise võimalus.

Pakume:

 • täiendkoolitust;
 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • meeldivat töökeskkonda.

Tingimused ja lisainfo: sooviavaldus,  elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik), ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ja kandidaadi soovil muud dokumendid saata hiljemalt 27.juuniks 2019.  

Vinni Vallavalitsusele või e-posti aadressil: vallavalitsus@vinnivald.ee

Info tel: 555 9396

Toimetaja: MART VILLUP

Muuga-Laekvere Kool kuulutab välja konkursid

12.06.19

järgmistele ametikohtadele alates 01.09.2019:

Sotsiaalpedagoog                                            ametikoha suurus 1,0

Lasteaia liikumisõpetaja                               ametikoha suurus 0,25

Lasteaia muusikaõpetaja                             ametikoha suurus 0,25

Arvutiõpetaja (Laekvere õppehoone)     ametikoha suurus 0,18

Tehnoloogiaõpetaja                                      ametikoha suurus 0,5

Sooviavaldus koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega saata laekvere.kool@vinnivald.ee hiljemalt 30.juuni 2019. Lisainformatsioon tel. 522 9724

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Perekodu võtab tööle kasvataja

21.06.19

Ajutiselt äraoleva kasvataja asendaja

Tööülesanded:

 • lapse turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna tagamine
 • majapidamistööde korraldamine

 

Nõuded kandidaadile:

 • vastab sotsiaalhoolekande seaduse § 4513 nõuetele
 • lastega töötamise kogemus
 • hea suhtlemisoskus ja algatusvõime
 • tahe teha meeskonnatööd
 • hea pingetaluvus
 • arvuti kasutamise oskus: MS Office programmide valdamine, e-päevik, e-postkast

       

Kasuks tuleb:

 • huvitegevus, mida teha koos lastega
 • korraarmastus
 • B–kategooria juhiluba

Omalt poolt pakume:

 • tööd graafiku alusel
 • vaheldusrikast tööd
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda
 • arenguvõimalusi

Kandideerimiseks saatke CV   aadressile: perekodu@vinnivald.ee.

Täiendav info tel 32 57387.

Kandideerimise tähtaeg 28.06.2019.

Tööle asumise aeg Niipea kui võimalik

Töökoha asukoht on Päikese 10, Vinni.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus võtab tööle Perekodu juhataja

7.06.19

Vinni Vallavalitsus võtab tööle VINNI PEREKODU JUHATAJA

Töö kirjeldus: Juhataja ülesanne on korraldada: -asutuse juhtimist, tegevust ning arengut -raha õiguspärast ja otstarbekat kasutamist -asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks antud vara heaperemehelikku kasutamist, säilimist ning korrashoidu.

Nõudmised kandidaadile: - kõrgharidus (sotsiaaltöö, pedagoogiline või meditsiiniline) -vähemalt 5-aastane lastega töötamise kogemus -eesti keele valdamine kõrgtasemel -arvutioskus -valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus -koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus -algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine -B-kategooria autojuhiluba

Kasuks tuleb erialane töökogemus.

malt poolt pakume: -huvitavat ja vastutusrikast tööd -erialaseid täiendkoolitusi -häid ja kaasaegseid töötingimusi -konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21.juuniks 2019. Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee Info tel: 32 58 652

Toimetaja: MART VILLUP

VINNI LASTEAED TÕRUKE VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE LASTEAIAÕPETAJA

29.05.19
Vinni Lasteaed Tõruke ootab oma meeskonda tegusat ja toredat lasteaiaõpetajat
(koormusega 1,0, lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja asendaja), kellel on:
•    kvalifikatsioonile vastav haridus
•    hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus
•    tahe lastega töötada ja ise areneda
Kandideerimise tähtaeg: 14.06.2019
Tööle asumise aeg: 27.08.2019

Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
elektrooniliselt: vinni.lasteaed@vinnivald.ee
või postiga: Pargi 3, Vinni, 46601, Lääne- Virumaa
Täiendav info: 3257271 võ 53412458
Toimetaja: MART VILLUP