Istungite protokollid ja õigusaktid

13.05.21

Vinni Vallavalitsuse  istungite protokollid, korraldused ja määrused on leitavad   dokumendiregistrist   ja määrused ka  e-Riigi Teatajast.

 

Toimetaja: MART VILLUP