Sotsiaalkindlustusamet selgitab: kellele on mõeldud elatisabi ja kuidas seda taotleda?

3.01.24

1. jaanuarist maksab sotsiaalkindlustusamet Eestis elavatele lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust elatisabi senise 100 euro asemel 200 eurot Õppimise korral makstakse elatisabi lapse 21-aastaseks saamiseni.

Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste teenuse juhi Piret Meemanni sõnul saab elatisabi erinevate liikide alusel ligi 4500 inimest, kuid elatisvõlglasi, kelle osas on algatatud täitemenetlus, on täna 10 000 ringis. „Loodame, et suurem elatisabi summa julgustab ka neid abivajavaid vanemaid, kes täna ei ole veel toetust taotlenud seda tegema," lisab Meemann.

Elatisabi makstakse juhtudel, kui vanem ei maksa lapsele elatist või on vanemad sõlminud notariaalse lepingu elatise maksmiseks, ent üks vanematest ei täida seda.

Toetust on võimalik taotleda nii kohtu-, täite- ja ka pankrotimenetluse ajal: 

Kohtumenetlusaegset elatisabi maksab sotsiaalkindlustusamet kuni 150 päeva eest ning selle taotlemiseks tuleb pöörduda esmalt elatisnõudega kohtusse. Pärast kohtusse pöördumist ning vastava määruse saamist, tuleb 45 päeva jooksul esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus elatisabi saamiseks. 

Kui pärast kohtumenetluse lõppu või notariaalse kokkuleppe sõlmimist ei hakka vanem lapsele elatist tasuma, on teisel vanemal või eestkostjal õigus taotleda kohtutäituri kaudu täitemenetlusaegset elatisabi. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse alates hetkest, kui täitemenetluse algatamisest on möödunud üks kuu.  

Pankrotimenetlusaegne elatisabi tagab toetuse ka nendele lastele, kelle vanem ei täida  ülalpidamiskohustust ning vanema suhtes on käimas pankrotimenetlus. Juhul kui laps on saanud viimase aasta jooksul kas täitemenetlus- või kohtumenetlusaegset elatisabi, teeb sotsiaalkindlustusamet iseteeninduse kaudu lapse vanemale proaktiivse pakkumuse pankrotimenetlusaegse elatisabi saamiseks. Kui varasemalt elatisabi ei ole saadud, tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses.  

Lisalugemist elatisabi ja selle taotlemise kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Toimetaja: MART VILLUP