Vinni Vallavalitsus võtab tööle ajutiselt äraoleva ametniku asendaja

31.01.24

KESKKONNA- JA KOMMUNAALNÕUNIKU

Töö kirjeldus:

Kohalikule omavalitsusele õigusaktidega pandud keskkonnaalaste ülesannete lahendamine, valla tehnovõrkude alase tegevuse (ühisveevärk ja kanalisatsioon) korraldamine. Valdkondlike väärtegude menetlemine.

 

Nõudmised kandidaadile:

- kõrgharidus, ametialane ettevalmistus, kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus;

-eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil

-arvutioskus

-valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus

-koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus

-algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine

-B-kategooria autojuhiluba

Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

-huvitavat ja vastutusrikast tööd

-erialaseid täiendkoolitusi

-häid ja kaasaegseid töötingimusi

-konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi

-puhkust 35 kalendripäeva;

-5 tervisepäeva aastas ja sporditoetust.

 

Tööle asumise aeg: aprilli esimene nädal.

Kandideerimiseks esitada avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 20.veebruariks 2024.

Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus võtab tööle Vinni Perekodu juhtaja,

26.01.24

kellega koos pakkuda kodutunnet ja igakülgset hoolimist lastele, kes seda väga vajavad. Ootame perekodu juhiks inimest, kellel on oskust luua hooliv ja avatud õhkkond igale asendushooldusteenusel olevale lapsele. Samuti võimekust liita kollektiivi, juhtida protsesse ja hallata eelarvet.

Vinni Perekodu eesmärgiks on tagada kõrge kvaliteediga asendushooldusteenus vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lastele/noortele. Vinni Perekodu on asenduskodu lapsele, kellele võimaldatakse mitmekülgne võimetekohane areng, mis tagab eduka toimetuleku iseseisvaks eluks.

Kandidaat on sobiv, kui tal on:

  • kõrgharidus ja lastega töötamise kogemus;
  • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
  • algatusvõimeline, kõrge vastutustunde ja analüütilise mõtlemisega;
  • hea koostööoskus, suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
  • eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keel suhtlustasemel ning arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

  • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • häid ja kaasaegseid töötingimusi;
  • konkurentsivõimelist töötasu;
  • puhkust 35 kalendripäeva.

 

Tööle asumise aeg 01.juuni 2024.

Kandideerimiseks esitada: avaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29.02.2024.

Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee tel: 5542 3936, Ille Koppel.

Toimetaja: MART VILLUP