Hooldajatoetus

2.10.23

Hooldajatoetus on Vinni valla eelarvest isiku hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus. Hooldajatoetust on õigus saada puudega täisealise isiku  hooldajaks määratud isikul.

Hooldajatoetust on õigus saada puudega 3-18-aastast last kasvataval ja hooldaval vanemal, vanavanemal, eestkostjal (v.a juriidilisel isikul) või perekonnas hooldamise lepingu alusel perekonnas hooldamisele suunatud last kasvataval ja hooldaval isikul, kes puudega lapse hooldamise tõttu ei saa töötada ning kellele ei maksta töötutoetust või riiklikku pensioni.

Hooldajatoetust on õigus saada hooldajatoetuse taotluse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise päevast. Hooldajatoetust makstakse iga kuu viimasel tööpäeval.

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 118 - § 121.

Viide otsusele

Toimetaja: MART VILLUP