Põlula Kool-Ulvi lasteaed

10.01.18

Telefon 329 3240,  5304 7671         

e-post: ulvi.lasteaed@vinnivald.ee

 

Lasteaed on avatud 07.15-18.30

Lasteaias töötab kaks liitrühma: noorem liitrühm 1,5 a - 4 a, vanem liitrühm 4 a - 7 a
Lapsi võetakse lasteaeda lapsevanema isikliku avalduse alusel

 

Lasteaia koha avaldus

Lasteaia kohast loobumise avaldus
Põlula Kooli Ulvi lasteaia kodukord

Ulvi lasteaia õppekava

 

Toimetaja: MART VILLUP