Põlula Kool-Ulvi lasteaed

23.03.21

Telefon 329 3240,  5304 7671         

e-post: ulvi.lasteaed@vinnivald.ee

 

Lasteaed on avatud 07.15-18.30

Lasteaias töötab kaks liitrühma: noorem liitrühm 1,5 a - 4 a, vanem liitrühm 4 a - 7 a
Lapsi võetakse lasteaeda lapsevanema isikliku avalduse alusel

 

Lasteaia koha avaldus

Lasteaia kohast loobumise avaldus
Põlula Kooli Ulvi lasteaia kodukord

Ulvi lasteaia õppekava

Isikuandmete töötlemise nõusolek Ulvi lasteaias

Ulvi lasteaia andmekaitsetingimused

 

Toimetaja: SIGNE RUMMO