Võhu küla

29.06.22

Elanike arv: 55 (seisuga 01.01.2014 a.)

 

Külavanem: Aimar Põldme, 5205716

Võhu küla asub Kunda jõe ülemjooksul Küti-Aravuse maantee ääres. Taani hindamisraamatu alusel on Võhu Viru-Jaagupi kihelkonna vanimaid külasid. Külal on erinevad nimekujud: 1345.a Vorve; 1383.a Weho, 1795.a Wohku, 1837.a Wöhho, Võhu küla on nimetatud ka Kitse külaks, tuletatud sõnast vohi, mis tähendab kitse. Seda sümbolit  kasutab MTÜ Võhu Küla Selts.

Võhu oli 13. saj. samanimelise muinaskihelkonna keskus. Kirikukroonika andmetel asunud esimene kirik Võhu külas. Siin asus muistne hiis ja matmispaik. 1637.aastal oli Võhus 12 talu, küla oli Küti mõisniku Schütze valduses. Kirik hävines tõenäoliselt 1782-1795.a. Küla on läbi aegade tuntud oma väiketootmistega. 19. sajandil töötas Võhus kipsivabrik koos kaevandusega. Võhus on olnud kaks vesiveskit. Peaaegu poolteistsada aastat tagasi töötas lauavabrik. Samas oli kasutada ka katusepilpamasin. Sama kaua, kui töötas lauavabrik, tegutses ka puitvillavabrik koos kuivatiga. 1910.a. paiku töötas ka kangavanutus .1930-ndate aastate teisel poolel rajati veejõul töötav elektrijaam, mis andis valgusvoolu. Kipsivabriku ruumidesse ehitati 1948.a. tärklisevabrik. Puitvillavabriku asemele ehitati 1954.a. maltoosavabrik, mis küll sai valmis, aga jäi seisma ja lammutati. 1952.a. ehitati veel juurde teine tärklisevabrik, seal toodetud tärklis keedeti siirupiks. Vabrik ehitati 1967.a. ringi veinivabrikuks. Ka valmis 1968.a. Võhu ajaloos juba kolmas maltoosavabrik. 1973.a. valmistati lõssipulbrit, pärast alkoholi keeluseadust tehti kompvekke, töötas a/s Võhu Vorst. Kasvatati tomateid ja roose, istutati arooniaaed. A/S „Võhu Vein" moodustati 1993.a. kolhoosi omandireformi käigus. Perekond Lillebergile kuuluval osaühingul AL on Võhu külas aiand, mille kaup realiseeritakse OÜ AL Nurga ärides. Võhu küla maad on erinevate omanike poolt kasutuses ja haritud. On lauavabrik, peetakse sigu.

Talviti on külas avatud jäärada. Korraldatakse võistlusi. Käib aktiivne külaelu ühiste vastla- ja jaanipäevadega. Võhu küla inimesed osalevad erinevates Kehala, Pajusti ja Roela klubi isetegevusringides. 

Võhu küla koosseisu kuulub endine Näsu küla. Näsus asus kool, mille esimeste õpilaste kohta on teated aastast 1885. On teada, et maja, kus kool algul töötas, asus küla keskel, hiljem ehitati uus hoone Võhu - Võhu-Nõmme tee äärde Näsu küla algusesse. Maja on tänini säilinud. Koolis käisid Näsu ja Võhu lapsed, aga ka Küti mõisa teenijate poisid-tüdrukud. Näsu kool oli Küti vallakooli ja Kulina kooli eelkäijaks. 

Toimetaja: MART VILLUP