Haridus ja kultuuri valdkonnaga tegelevad ametnikud

10.08.21
Tea Järvis  Raamatukogude koordinaator 329 3224 5558 7468 ulvi.raamat@vinnivald.ee
Margit Diits    Haridusnõunik   325 8655   522 6510 margit.diits@vinnivald.ee
Katrin Lipp Alushariduse eripedagoog   5194 9791 katrin.lipp@vinnivald.ee
Kerli Hahndorf Alushariduse metoodik   5334 5960 kerli@vinnivald.ee
Urmas Lindlo Kultuuritegevuse koordinaator 325 7401 5190 2201 pajusti.klubi@vinnivald.ee

 

Toimetaja: MART VILLUP