Meelerahu k-ü, Rutja küla, Vihula vald

23.03.21

Vinni Vallavalitsus müüb otsustuskorras Vihula vallas, Rutja külas asuva Meelerahu k-ü  88703:003:0145, pindala 15 763 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, kinnistu reg-osa  nr 3667831, millisel asub  puhkekeskuse (endise piirivalvekordoni) hoonetekompleks.

Ostutingimused:

  • ostja kohustub tasuma ostuhinna ostu-müügilepingu sõlmimise hetkeks;

  • tehingu vormistamisega seotud kulud kannab ostja.

Täiendavat teavet müüdava vara kohta saab tel. 5196 8444, samal numbril saab  leppida kokku müüdava varaga tutvumiseks.

Kinnistu lühiiseloomustus

Rutja Puhkekeskuse (endise piirivalvekordoni) hoonetekompleks asub Lahemaa Rahvuspargis,   Vihula vallas, Rutja külas. Lähiümbruses on looduslik kõrghaljastus, kaugus mereni ~ 100 m.  K-ü  88703:003:0145, Meelerahu,  pindala 15763 m2, 100% elamumaa.

Puhkekeskuse ehitiste kompleksi kuuluvad:  puhkekeskuse hoone (endine kordoni kasarmu) netopinnaga 664 m2, katlamaja-saun 172 m2, ladu 76 m2, spordihoone 46 m2,  majandushoone 31 m2, garaaž 167 m2,  puurkaev-pumbamaja 11 m2 ja veetorustik, käimla13 m2, juurviljakelder, tuletõrje veehoidla ja asfalteeritud teed ning platsid. Õueala on ümbritsetud piirdeaiaga. Kõik hooned on silikaattellistest, ehitatud 1960-ndatel aastatel. Algselt kahekorruselisele kasarmuhoonele on 2000-ndate aastate alguses pandud uus valtsplekist katus ja samal ajal on osaliselt valmis ehitatud katusekorruse ruumide piirded. Põhikorruste ruumides on osalisi remonditöid tehtud ka aastatel 1996-1997. Hoone põhikonstruktsioonide üldine seisukord on hea. Puhkekeskuse hoonet ja katlamaja-sauna varustatakse veega kinnistul olevast puurkaev-pumbamajast ja nende reoveed kogutakse krundil asuvasse plastist kogumismahutisse. Väljaspool kinnistut on osaliselt säilinud ka endise kordoni vana, merre suunatud kanalisatsioonitorustik. Ülejäänud hoonete seisukord on rahuldav kuni hea. 

 

Toimetaja: SIGNE RUMMO