Sünni registreerimine

2.02.23

Sünni registreerimine on tehtud alates 19.03.2020 kõikidele vanemtele elektrooniliselt kättesaadavaks, aadressil www.rahvastikuregister.ee

E-teenusena on rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). Detailsem info Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted

 

Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad.

17.03.2020 on eesti.ee-s sünni registreerimise teenus kinni.

 

Lapse sündi saab registreerida Vinni Vallavalitsuses kabinet 201 (Tartu mnt 2 Pajusti alevik).

Vastuvõtuajad : T ja N 8-12 ja 13-16  
Lapse sünni registreerimiseks on vaja kaasa võtta :
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid
  • Meditsiiniline sünnitõend lapse sünni kohta
  • Teise lapsevanema lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima üks abikaasadest).
 
Kantseleispetsialist Inga Saar
Kontakttelefon: 325 8652
e-post: inga@vinnivald.ee

 

Vaata voldikut sünni registreerimise kohta

 

 
Sünnitoetus
 
Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Vinni vald sünnitoetust, mille suurus on 400 €.
Valla sünnitoetuse saamiseks peab lapse sünni ajal ema elukoht rahvastikuregistris olema Vinni valla aadressiga (mitmikute sünnitoetus arvestatakse kahekordses määras lapse kohta) tasutakse alljärgnevalt:
50% toetusest pärast laste sündi;
50% toetusest pärast laste aastaseks saamist tingimusel, et lapsed ja toetust taotlev vanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Vinni valla elanikud alates laste sünnist kuni laste aastaseks saamiseni.
Toimetaja: MART VILLUP