Sünnitoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust makstakse pärast lapse sünni registreerimist. Sünnitoetust makstakse lapsevanemale, kelle enda ja vastsündinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Vinni vald. Toetuse määra kinnitab vallavolikogu igaks eelarveaastaks. Sünnitoetuse suurus 2024. aastal on 400 eurot.
Lapse sünni registreerimisel Eestis kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress lapse sünni ajal.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Mirjam Selli, mirjam@vinnivald.ee, tel. 325 8663, 5343 3521

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vinni valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vinni vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vinni vallamajast.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: