Vinni Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Laekvere Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks.

31.05.23

Laekvere Kool tegutseb Laekvere alevikus, Kesk 8.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus- ja teadusministri 29.08.2013

määrusega nr 30 kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele)

Organisatsiooni arengu-, personali- ja ressursside juhtimise kogemus

Haridusvaldkonnas töötamise kogemus

C1-tasemel eesti keele ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil

Hea eneseväljendamis- ja avaliku esinemise oskus.

 

Kandidaadil esitada järgmised dokumendid:

Avaldus, töö- või teenistuskäigu kirjeldus (CV), ametikoha nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad ning visioon asutuse töö korraldamisest ja arendamisest.

Tööle asumise aeg  august 2023.

Töölepingu pikkus: tähtajatu

Dokumendid palume esitada 30. juuniks 2023 Vinni Vallavalitsusele aadressil, Pajusti,

Tartu mnt 2, 46603 või elektrooniliselt e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee

Lisainfo 325 8655, haridusnõunik Margit Diits

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus võtab tööle

24.05.23

KODUKANDINÕUNIKU

 

Töö kirjeldus:

Sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine. Vallavalitsuse turismialase tegevuse koordineerimine ja elluviimine. Välissuhted sõprusvaldadega. Korraldab valla infolehe ilmumist. Noorsootöö koordineerimine. Mittetulundusühingute ja seltsingute nõustamine.

Nõudmised kandidaadile:

-kõrgharidus

-eesti keele valdamine kõrgtasemel ja inglise keele oskus

-arvutioskus

-valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus

-koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus

-algatusvõime, kõrge vastutustunne

-autojuhtimise oskus ja isikliku auto kasutamise võimalus

Kasuks tuleb erialane töökogemus.

 

Omalt poolt pakume:

-huvitavat ja vastutusrikast tööd

-erialaseid täiendkoolitusi

-häid ja kaasaegseid töötingimusi

-konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  30.05.2023  Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

LASTEAED TÕRUTÕNN

10.05.23

võtab, vabanevale ametikohale Pajusti majas,

konkursi korras tööle   LASTEAIAÕPETAJA (1,0)

Tööle asumise aeg 14.08.2023

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide

koopiad esitada hiljemalt 24.05.2023

e-posti aadressile lasteaed.torutonn@vinnivald.ee

 

Lisainfo: 325 7373, direktor Helen Rennel

Toimetaja: MART VILLUP

Lasteaed Tõrutõnn võtab konkursi korras tööle Ulvi maja avatavasse aiarühma:

12.04.23

lasteaiaõpetaja koormusega 1,0

lasteaiaõpetaja koormusega 0,87

õpetaja abi koormusega 1,0

Tööle asumise aeg 21.08.2023

 

 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 12.05.2023

e-posti aadressile lasteaed.torutonn@vinnivald.ee

Lisainfo: 325 7373, Helen Rennel

Toimetaja: MART VILLUP