Võtame tööle vallasekretäri

25.10.21

Vallasekretäri ülesandeks on tagada vallavalitsuse töö järjepidevus ning õiguslikkus.

Tööülesanded

Vallakantselei juhtimine ja töö korraldamine;

vallavalitsuse istungite materjalide ettevalmistamine, istungite protokollimise ja õigusaktide vormistamise korraldamine, eelnõude kontrollimise, õigusaktide ja protokollide vormistamise korraldamine;

vallavalitsuse ja volikogu õigusaktide avaldamise ja töö avalikustamise korraldamine;

valla esindamine kohtus või selleks teiste isikute volitamine; ametiasutuse asjaajamise korraldamine;

seadusega ettenähtud juhtudel notariaaltoimingute teostamine; kodanike vastuvõtmine ning oma pädevusse kuuluvates küsimustes avalduste, ettepanekute ja kaebuste lahendamine;

volikogu ja valitsuse liikmete, ametiasutuse teenistujate ja ametiasutuse hallatavate asutuste õigusalase nõustamise korraldamine;

valimiste ettevalmistamine ja läbiviimise korraldamine.

 

Nõuded kandidaadile

Magister (õigus).

Nõutud keeled:

eesti keel kõnes C1 - väga hea, kirjas C1 - väga hea.

Soovituslikud keeled: vene keel kõnes B2 - hea, kirjas B1 - keskmine; inglise keel kõnes B2 - hea, kirjas B2 - hea.

Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.

B - kategooria juhtimisõigus.

Arvutioskus: spetsialisti tase

Eesti kodanik, vähemalt 21-aastane;

vähemalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 sätestatud haridustase;

omama juhtimisalaseid teadmisi ja oskuseid;

kohusetundlik, täpne ja korrektne;

väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, organiseerimisoskus ning pingetaluvus;

algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine.

Kasuks tuleb erialane töökogemus valla- või linnasekretärina.

 

Omalt poolt pakume

huvitavat ja vastutusrikast tööd;

erialaseid täiendkoolitusi;

häid ja kaasaegseid töötingimusi;

konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi;

põhipuhkust 35 kalendripäeva aastas.

 

Tööle asumise aeg: 02.01.2022.

Kandideerimise info

Allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja kahe soovitaja kontaktandmed.

Vajalikud dokumendid, motivatsioonikiri, CV saata meiliaadressile vallavalitsus@vinnivald.ee.

 

Kandideerimise tähtaeg: 01.12.2021.

Kontakt: Rauno Võrno, 5196 844

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Lasteaed Tõruke võtab konkursi korras tööle

27.09.21

Lasteaiaõpetaja -1,0 ametikohta

Kandideerimiseks saata

avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavat haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  

11.10.2021a.

e- aadressil  vinni.lasteaed@vinnivald.ee

või: Pargi 3, Vinni , 46601 Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo tel 53412458


 

Toimetaja: MART VILLUP

Lasteaed Tõrutõnn kuulutab konkursi vabade ametikohtade täitmiseks:

20.07.21

lasteaiaõpetaja Pajustis1,0 ametikohta tööle asumine 9.augustist

lasteaiaõpetaja Ulvis 0,75 ametikohta tööle asumine 2.augustist

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile pajusti.lasteaed@vinnivald.ee 2.augustiks 2021.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavalitsus võtab tööle TEEDENÕUNIKU

14.06.21
Töö kirjeldus:

Teenistuskoha eesmärk on teede, teiste avalike infrastruktuuride ehituse, hoolduse ja remondi   korraldamine,  järelevalve ning kodanike sellealane nõustamine.
Vallale kuuluvate teede, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;

Valla ohutu liikluskorralduse tagamine (vajadusel koostöös Transpordiametiga), liikluskorraldus vahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus, viidad ja tänavasildid jms) paigaldamise ja hoolduse korraldamine;

Valla sõidukipargi haldamine.
Ühistranspordiseadusest kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
- kõrgharidus, ametialane ettevalmistus, kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus;
-eesti keele valdamine kõrgtasemel
-arvutioskus
-valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
-koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
-algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine
-B-kategooria autojuhiluba
Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:
-huvitavat ja vastutusrikast tööd
-erialaseid täiendkoolitusi
-häid ja kaasaegseid töötingimusi
-konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi
„Hiiumaa" suuruse valla teedevõrgu haldamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  01.juuliks 2021.
Kontakt: 5196 8444
Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee
Toimetaja: MART VILLUP

Lasteaed „Tõrutõnn” kuulutab välja konkursi

5.05.21
  • Lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajaline leping Pajusti majas, tööle asumine 23.08.2021
  • Lasteaiaõpetaja 0,75 ametikohta, tähtajatu leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
  • Lasteaiaõpetaja 1,0 ametikohta, tähtajaline leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021
  • Muusikaõpetaja 0,25 ametikohta, tähtajatu leping Ulvi majas, tööle asumine 2.08.2021

 

Dokumendid (avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad) saata hiljemalt 2.06.2021 e-post: pajusti.lasteaed@vinnivald.ee. Lisainfo telefonil 325 7373.

Toimetaja: MART VILLUP