Vinni Vallavalitsus võtab tööle

7.07.20

TEEDE- JA ÜHISTRANSPORDINÕUNIKU
Töö kirjeldus:
Teenistuskoha eesmärk on teede, teiste avalike infrastruktuuride ehituse, hoolduse ja remondi   korraldamine,  järelevalve ning kodanike sellealane nõustamine.
Vallale kuuluvate teede, ehitamise, remondi ja hoolduse korraldamine;
Valla ohutu liikluskorralduse tagamine (vajadusel koostöös Maanteeametiga), liikluskorraldus vahendite (liiklusmärgid, teekattemärgistus, viidad ja tänavasildid jms) paigaldamise ja hoolduse korraldamine;
Valla sõidukipargi haldamine.
Ühistranspordiseadusest kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:

-    kõrgharidus, ametialane ettevalmistus, kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses töötamise kogemus;
-    eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil
-    arvutioskus
-    valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
-    koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
-    algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine
-    B-kategooria autojuhiluba


Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:

-    huvitavat ja vastutusrikast tööd
-    erialaseid täiendkoolitusi
-    häid ja kaasaegseid töötingimusi
-    konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi Hiiumaa suuruse valla teedevõrgu haldamist.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks esitada avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt  26.juuniks 2020. 

Kandideerimise aega on pikendatud. Viimane päev dokumentide esitamiseks on 21.juuli 2020.
Kontakt: 5196 8444  
Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee

Toimetaja: MART VILLUP

Lasteaed Tõrutõnn võtab tööle

22.06.20

Ulvi majja tähtajalise lepinguga dekreedi asendajaks õpetaja (1,0 ametikohta). Tööle asumine augustis.

Pajustis pakume tööd liikumisõpetajale (koormus 0,25). Tööle asumine 1.septembrist.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata e- aadressil pajusti.lasteaed@vinnivald.ee. Lisainfo 525 7567

Toimetaja: MART VILLUP