Lääne-Virumaal käivitus erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamise projekt

19.05.17

1. märtsist käivitus Lääne-Virumaa 14 omavalitsuses erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamise projekt, millesse on kaasatud ka Vinni vald. 

Projektis osaleb kokku 14 omavalitsust: Haljala, Kadrina, Laekvere, Rakke Sõmeru, Tapa, Tamsalu, Rakvere, Vihula, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja vald ning Kunda ja Rakvere linn.

Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, toetada tööturule sisenemist või tööturul jätkamist, toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Selleks on planeeritud iga omavalitsuse juurde uus, tugitöötaja ametikoht, kes hakkab pakkuma koduteenust ja tugiisikuteenust.

Koduteenuse eesmärk on vähendada lähedaste hoolduskoormust, et nad saaksid keskenduda tööotsingutele või jätkata töötamist.

Tugiisiku teenuse näol on erivajadustega inimestel võimalik saada abi ja juhendamist igapäevaelu korraldamisel, et toetada nende toimetulekut tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. Projektiperioodil on teenus abivajajatele tasuta.

Käimasolev projekt on mõeldud inimestele alates 18. eluaastast.

Mainitud kahe teenuse abil on võimalik saada abi ja tuge tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. Esmase tegevusena teostab valla sotsiaaltööspetsialist koostöös projekti koordinaatoriga klientide hindamise, mille põhjal selgub abivajajale kõige sobilikum teenus.

Projektis osalemissoovist saab teada anda Vinni Vallavalitsuse sotsiaalnõunikule tel 3258663, 5343 3521 või sotsiaaltööspetsialistile tel 32 58662, 5309 2488.

Projekti kogumaksumus on 375 675 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi rahastus moodustab 291 064 ja omafinantseering  84 611 eurot. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Projekti tegevuste elluviimise periood vältab 1. märtsist 2017 kuni 28. veebruarini 2019.

Toimetaja: HILJE PAKKANEN