Tammiku Kodu

15.01.24

 

Asutus osutab väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust (edaspidi üldhooldusteenus), mille eesmärk on tagada täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla, turvaline keskkond ja toimetulek.

Tammiku Kodu eesmärgiks on
• tagada üldhooldusel olevatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine
• areneda ja täiustada hoolekandeteenuste paketti, eeldades, et teenused on pidevad, mitmekülgsed, paindlikud
• tagada hooldekodu elanike toimetulek ja rahulolu
• hoida tähelepanu keskmes hoolekandeteenuste osutamise kvaliteet.

Igapäevases tegevuses  Tammiku Kodus arvestatakse hoolealuste võimeid, oskusi ja ootusi. Aktiivne osavõtt igapäevastest tegemistest on hea tervise aluseks. Selleks püüab Tammikui Kodu pakkuda oma elanikele võimalikult paindliku iseseisvuse ja valikute tegemise võimaluse.
Võimalus on lugeda ajalehti, ajakirju või raamatuid, mängida erinevaid lauamänge, vaadata telerit ja  veeta aega värskes õhus, üheskoos võetakse vastu muusikuid, toimuvad kooslaulmised. Tammiku Kodus käivad igal aastal praktikal ka sotsiaaltöö eriala praktikandid.
.
Toitlustamine toimub kohapeal. Toidud on koduselt maitsvad, vaheldusrikast ja tervislikud.
Tammiku Kodus on  hoolealuste perekonnaliikmed  ja sõbrad alati oodatud.
Lisateavet Tammiku Kodu poolt pakutavate teenuste ning nende eest tasumise kohta on võimalik saada hooldekodust.


Personal
Töötajad on hoolitsevad ja pühendunud inimlikele väärtustele, mis aitavad luua  hooldekodu sisemist kultuuri. Tammiku Kodus töötavad:
juhataja, 4 hooldajat, 2 asendushooldajat, 2 kokka,  0.5 kohaga majandusjuhataja, tegevusjuhendaja


Kontakt
Obja küla  46629, Vinni vald, Lääne- Virumaa
Telefon:  325 3655, 505 6657, e-post: tammikukodu@vinnivald.ee

Juhataja Maarika Koppel
 

Toimetaja: MART VILLUP