Tervisega seotud kulude hüvitamise toetus

2.10.23

Tervisega seotud kulude hüvitamise toetus on Vinni valla eelarvest maksatav mitteperioodiline toetus. Toetust makstakse:

1) laste prillide ning täiskasvanutel prilliklaaside soetamise kulu hüvitamiseks;

2) proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite soetamise või rentimise kulu hüvitamiseks;

3) retseptiravimite ostmise kulu hüvitamiseks;

4) haigla väljastatud omaosalusarve tasumisega seotud kulu hüvitamiseks;

5) perearstide poolt määratud konsultatsioonid või uuringud.

Tervisega seotud kulude hüvitamise toetust on õigus taotleda madala sissetulekuga isikul või perel, kelle sissetulek on ühe pereliikme kohta alla volikogu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 305 euro kuus, siis hüvitatakse isikule kuludokumendi alusel 100 % eelnimetatud tervisega seotud kulude maksumusest. Kui sissetulek ühe pereliikme kohta alla 395 euro kuus, siis hüvitatakse isikule kuludokumendi alusel 50 % eelnimetatud tervisega seotud kulude maksumusest. Kuludokument ei tohi olla vanem kui kolm kuud.

Taotluse blankett

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,  § 92 - § 95.

Viide otsustele

Toimetaja: MART VILLUP