Laulupeotuli jõuab Vinni valda

Täna, 27. juunil kell 10 jõuab laulupeo tuli lõpuks ka Vinni valda, Uljaste külaplatsile, kus naabrid ida-Virumaalt annavad tule üle Lääne-Virumaale. Meeleolu loovad Virumaa rahvatantsijad ja lauljad, teiste seas ka Ulvi klubi rahvatantsurühm metsalilled ja Ulvi koor. Tuli liigub Uljastelt edasi Rakvere valda.

Kuid juba reedel, 28. juunil on tuli Vinni vallas pikemalt. Ajakava järgi kell 12.30 annab Rakvere linna esindus Piira bussipeatuses (või selle läheduses)  tule üle Vinni valla tulehoidjale vallavanem Rauno Võrnole. 

Piiralt liigub tuli koos saatjaskonnaga Pajustisse laureaatide tammikusse, kuhu tuli peaks ajakava järgi jõudma kell 13. Pooletunnisel peatusel Pajustis tervitavad tuld tänavusel laulu- ja tantsupeol osalevad Vinni-Pajusti gümnaasiumi mudilaskoor ja Pajusti rahvatantsurühm Tantsutriinud, esitusele tuleb heliinstallatsioon „Vilde laureaadid laulupeol".

Pajustist liigub tuli Viru-Jaagupisse, kus kiriku ees tervitab tuld rahvalike lugusid mängiv kapell Reilender. Tuli jõuab kava järgi Viru-Jaagupisse kell 13.40. Laulupeotulest süüdatakse kirikuaias asuva represseeritute mälestusmärgi juures küünlad.

Edasi võtab tuli suuna Roela peale, kus asub Lääne-Viru ja valla kõige paremas korras laulukaar. Kell 14.10, kui tuli lauluväljakule jõuab, tervitavad tuld Roela segakoor, Memmede tantsurühm jt. Tule saadavad teele ka varasemad Roela kandist laulu- ja tantsupidudel esinenud inimesed ja külarahvas. 

Tule järgmine peatuskoht on Muuga mõis, kus kell 14 algab põlvkondade pidu. Tulerahvast tervitavad Eduard Vilde „Minu esimesed triibulised" tegelased: Eedi ja mõisahärra poeg jt lühietteastega. Muusikaga kostitab Muuga kapell Eha ja Muuga-Laekvere lastekoor. Tuld tervitavad ka seitse korda suurel tantsupeol esinenud kunagise Muuga segarahvatantsurühma liikmed. Muugas teeb tule saatjaskond pooletunnise lõunapausi (kava järgi 14.40-15.10).  Lõunapausi järel võtab tuli suuna Laekvere peale. Kell 15 algab Laekveres endise vallamaja parklas (Salutaguse tee 2) laulupeotule ootuse ja tervituskontsert. Siingi tehakse tulejagamiseks väike peatus.

Veel mõni kilomeeter Simuna suunas ja käes ongi Sirevere küla ja ühes sellega vallapiir. Kell 15.50 annab Vinni vallavanem vallapiiril tule üle Väike-Maarja vallavanemale.

Vinni vallas sõidab tuli koos tulehoidja Rauno Võrnoga Toomas Väinastele kuuluvas uunikumis GAZ-69 ehk rahvapäraselt villises. Igaks juhuks saadab tuld Robert Jürgenson kabrioletiga. Tuld on lubanud kogu teekonnal valvata Roela tuletõrjeselts oma päästeautoga. Päästjad on kohal sellekski, et sümboliseerida XX saj. algul priitahtlike pritsimeeste seltside juurde asutatud kooride rolli laulupidude ajaloos.

Tuleteekonnast näitab igal õhtul ülevaadet ka riigitelevisioon.

Hea rahvas, olete kõigis tule peatuskohtades oodatud laulupeotuld tervitama ja ka koju viima.  Kui see sama tuli siis 6. juuli õhtul lauluväljakul tervele Eesitimaale peo algust kuulutab, on selles ka meie väike osa. Sütitagu Vinni valda läbiv laulupeo tuli meie südamed! Lisagu meie tegemised laulupeotulele väge! 

Hilje Pakkanen

tel 55659396