Istungite protokollid ja õigusaktid

19.06.15

Vinni Vallavalitsuse istungite protokollid  on leitavad  dokumendiregistrist .

Vinni Vallavalitsuse  määrused ja korraldused on  on leitavad  dokumendiregistrist    ja määrused  ka    e-Riigi Teatajast.

 

Toimetaja: MART VILLUP