Istungite protokollid ja õigusaktid

9.11.20

Vinni Vallavolikogu  istungite protokollid, otsused ja määrused on leitavad   dokumendiregistrist   ja määrused ka  e-Riigi Teatajast.

 

Toimetaja: MART VILLUP