Jäätmemajanduse Korduma Kippuvad Küsimused

21.12.20

Korduma kippuvad küsimused

Andmete kogumine asbesti sisaldavate jäätmete kohta

Liigiti kogumise juhised

01.10.2020 kehtima hakkav hinnakiri Vinni vallas (va Laekvere piirkond)

Ohtlike jäätmete vastuvõtt

Eraisikud saavad tasuta rehve anda ära MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus ja
AS-is Kuusakoski, kes on MTÜ Rehviringlus ametlikud koostööpartnerid rehvide kogumisel.


MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asub aadressil: Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
tel.:  622 6048; e-post: info@lvjk.ee

Iga-aastaselt on toimunud ka ohtlike jäätmete kogumine Vinni vallas kogumisringi tasuta teenusena. Täpsustav informatsioon eelnevalt valla ajalehes ja kodulehel.
Ohtlikud jäätmed, mida kogumisringidel tasuta vastu võetakse:
pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid; happed; komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.

Toimetaja: MART VILLUP