Vastuvõtuajad ja kontaktid

26.01.24

Üldkontaktid
Vinni Vallavalitsus
Registrikood: 75008746
Aadress: Tartu mnt 2, Pajusti alevik, Vinni vald, 46603, Lääne-Virumaa
Üldtelefon: 325 8650
e-post: vallavalitsus@vinnivald.ee
Arvelduskontod: EE532200001120121871 (Swedbank), EE501010502016846005 (SEB)
Alates 01.07.2019 saab avaliku sektori asutustele esitada ainult e-arveid.


Ametnike vastuvõtt vallamajas
Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisel.
Teisipäev kell 9.00-12.00 ja kell 12.30-16.00
Neljapäev kell 9.00-12.00 ja kell 12.30-16.00
Vallavanema vastuvõtule saab registreerida e-posti aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee või telefonil 325 8650.

Ametnike vastuvõtt teeninduskeskustes
Ametnike vastuvõtt toimub eelregistreerimisel.

Viru-Jaagupi teeninduskeskus

 

Nele Aart-heakorraspetsialist Teisipäev kell 09.00-12.00
sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu 15.01,12.02 ja 11.03.2024 kell 13.30-15.00
Tudu teeninduskeskus  
Nele Aart-heakorraspetsialist Kolmapäev kell 10.00-12.00
sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu 19.01,16.02 ja 15.03.2024 kell 09.00-11.00
Roela teeninduskeskus  
Nele Aart-heakorraspetsialist Neljapäev kell 09.00-12.00
sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu 15.01,12.02 ja 11.03.2024 kell 09.00-13.00
Laekvere teeninduskeskus  
Andrus Läll-teedespetsialist Kokkuleppel
sotsiaaltööspetsialist Silvi Sirelpuu Teisipäev ja neljapäev kell 09.00-12.00 ja kell 12.30-16.00
Ulvi teeninduskeskus  
Virgo Koppel-majandusspetsialist Kokkuleppel
sotsiaaltööspetsialist Robin Reest Iga kuu teise ja neljanda nädala kolmapäev kell 9.00-12.00


Ametnike kontaktid                  

Erki Savisaar

vallavanem
üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine 325 8650   erki@vinnivald.ee
Vallakantselei        

Tuuli Teiva

infosekretär-juhiabi

üldtelefonile ja -meilile vastamine, asjaajamine, arhiivitöö ja dokumendiringlus    325 8650   tuuli@vinnivald.ee

Inga Saar

kantseleispetsialist

perekonnaseisutoimingud, rahvastikuregister, vallavolikogu  ja komisjonide tehniline teenindamine, personalitöö, asjaajamine ja dokumendiringlus 325 8652   inga@vinnivald.ee

Sirje Veiman

vallasekretär

vallakantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline
nõustamine, valla õigusaktide õiguspärasuse tagamine
  5381 3908 sirje.veiman@vinnivald.ee

 

 

       

 

       
Sotsiaalteenistus        

Mirjam Selli

sotsiaalteenistuse juhataja

sotsiaalteenistuse juhtimine, sotsiaalnõustamine 325 8663 5343 3521 mirjam.selli@vinnivald.ee

Tiiu Ivanova

sotsiaaltööspetsialist

täiskasvanud isikute hooldaja toetus, koduteenus 325 8662 5309 2488 tiiu.ivanova@vinnivald.ee

Silvi Sirelpuu

sotsiaaltööspetsialist

sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine, toimetulekutoetuse menetlemine 322 2376 5745 0313 silvi@vinnivald.ee

Robin Reest

sotsiaaltööspetsialist

sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotluste menetlemine, toimetulekutoetuse menetlemine   525 7171 robin@vinnivald.ee

Gaidi Kasu

lasteheaoluspetsialist

vanemate hooldusõiguse küsimused, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, eestkoste teostamine, perede nõustamine 322 2383 5399 4071 gaidi@vinnivald.ee
Haridusteenistus        

Margit Diits

haridusnõunik

alus-, üldhariduse, huvitegevuse korraldamine ning koordineerimine,
õpilasliinid
325 8655 522 6510 margit.diits@vinnivald.ee
Majandusteenistus        

 

 

       

Raido Tetto

ehitus- ja teedenõunik

ehituslubade ja -teatiste ning kasutusloa taotluste menetlemine,
projekteerimistingimuste taotluste menetlemine, ehitusjärelevalve,
munitsipaalhoonete, teede ja tänavavalgustuse hoolduse ja remondi
korraldamine, ühistransport
325 8661 5855 7517 raido.tetto@vinnivald.ee

Grete Alexandra Kendaru

keskkonna- ja kommunaalnõunik

keskkonnaalaste küsimuste lahendamine, jäätmekäitlus, raieloa taotlused, keskkonnaalane järelevalve, vee- ja soojamajandus   5615 8756 grete@vinnivald.ee

Irina Kuhlbach

maanõunik

maakorralduslikud-, aadressandmete-, maareformi- ja maamaksu
küsimuste lahendamine, üldplaneering
325 8668 5346 6306 irina@vinnivald.ee

Andrus Läll

teedespetsialist

teeninduskeskuses elanikele oluliste teenuste kättesaadavuse tagamine ning valla teede majandus korraldamine   504 6009 andrus@vinnivald.ee

Virgo Koppel

majandusspetsialist

teeninduskeskuses elanikele oluliste teenuste kättesaadavuse tagamine ning valla majandustegevuse korraldamine 329 5415 5783 3232 virgo@vinnivald.ee

Nele Aart

heakorraspetsialist

teeninduskeskuses elanikele oluliste teenuste kättesaadavuse tagamine ning valla heakorra korraldamine   5886 6370 nele@vinnivald.ee
Arendusteenistus        

Gustav Saar

arendusnõunik

arendusprojektide kirjutamine ja elluviimine, ning hajaasustuse
programmi kontaktisik
  504 4116 gustav.saar@vinnivald.ee

Mart Villup

IT-ja andmekaitsespetsialist

andmekaitse ja IT-valdkonnaga seonduvate küsimuste lahendamine 325 8666 507 2345 mart@vinnivald.ee

Gerli Kokk

kodukandinõunik

sise- ja väliskommunikatsioon, valla infolehe ilmumise korraldamine,
noorsootöö koordineerimine, mittetulundusühingute ja seltsingute nõustamine,
  5353 1638 gerli@vinnivald.ee

Uno Muruvee

spordinõunik

sporditöö korraldamine ja koordineerimine   527 3874 uno@vinnivald.ee
Finantsteenistus   .................. .................... .....................................................

Maie Tiits

finantsjuht

finantsteenistuse juhtimine, valla eelarve ja eelarvestrateegia 325 8656   maie.tiits@vinnivald.ee

Julia Šimuk

pearaamatupidaja

valla raamatupidamise korraldamine 322 2377   julia@vinnivald.ee

Laila Sutt

raamatupidaja

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine 325 8659   laila@vinnivald.ee

Taiga Roht

raamatupidaja

raamatupidamine, palgaarvestus, arvete väljastamine 325 8658   taiga@vinnivald.ee
         

Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Struktuur

Palgajuhend

Haridused

Toimetaja: MART VILLUP