Piirkonnapoitseinikel on uued tööpiirkonnad

Muutusid Vinni valla piirkonnapolitseinike Jaagup Nõmmeloo ja Gea Lepiksoo tööpiirkonnad.

„Kui varasemalt teati meid nii piirkonnapolitseinike kui ka noorsoopolitseinikena, siis nüüd kanname me ühtset ametinimetust- piirkonnapolitseinik. Muudatus on peamiselt selles, et kui varasemalt tegeles alla 18 aastaste isikutega noorsoopolitseinik ning täisealiste isikutega piirkonnapolitseinik, siis nüüd oleme igale piirkonnapolitseinikule määranud oma piirkonna, kus ta tegeleb kõigi elanikkonna rõõmude ja muredega olenemata nende vanusest," selgitati töökorralduse muudatust Rakvere politseijaoskonna poolt.

Alates 1. septembrist 2021 on uued piirkonnad järgmised:

Jaagup Nõmmeloo piirkond  on Vinni piirkond, mis asub endisel Vinni ja Rägavere valla territooriumil.

Gea Lepiksoo piirkond on Laekvere-Simuna-Rakke piirkond, mis asub endistel Laekvere ja Rakke valla

Piirkonnapolitseinike kontaktid:
Jaagup Nõmmeloo tel.53091130
Gea Lepiksoo tel 59190521