Asendushooldusteenus

2.10.23

Asendushooldusteenus on ametiasutuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Asendushooldusteenus tagatakse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni kui:

• Lapse vanem on surnud;

• lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

• vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud;

• seda on piiratud või see on täielikult ära võetud ja laps on vanemast eraldatud.

 

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§69-§71)

Toimetaja: MART VILLUP