Lapsehoiuteenus

22.12.23

Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku, eestkostja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

 

Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust on õigus saada raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18 aastaseks, eeldusel, et lapse hooldeteenuse vajadus on lapse rehabilitatsiooniplaanis ja lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (va lapse perekonnas hooldamine) ja laps ei viibi samal ajal haridusasutuses (koolis, lasteaias).

 

Lapsehoiuteenus on teenuse saajale tasuta.

Lapsehoiuteenuse kord

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§65-§68) 

Toimetaja: MART VILLUP