Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

17.06.18

Vinni Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel.

 

Vinni Vallavalitsus teatab, et Vinni Vallavolikogu algatas 24.05.2018 otsusega nr 23 üldplaneeringu koostamise, eesmärgiga lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud üldplaneeringu ülesanded  ja  keskkonnamõjude strateegilise hindamise.

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Vinni valla veebilehel www.vinnivald.ee ja Vinni Vallavalitsuses aadressil, Tartu mnt 2  Pajusti alevik, Vinni vald tööpäeviti kell 9.00 - 16.00.

Toimetaja: MART VILLUP