Ohtlike jäätmete tasuta vastuvõtt

24.04.14
Lääne-Viru Jäätmekeskus võtab valla elanikelt kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid vastu tasuta.
Üleantavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed!
Ohtlikud jäätmed ja koduelektroonika on võimalik viia Jäätmekeskusesse alltoodud vastuvõtuaegadel.
Kodumajapidamistes tekkivaid ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta piiratud koguses (20 kg inimese kohta aastas).

Lääne-Viru Jäätmekeskus võtab veel tasuta vastu:
- akusid ja patareisid
- eelsorteeritud pakendit
- eelsorteeritud puitu
- oksi
- metalli
- vanarehve
- komplekseid elektroonikaseadmeid
- vanapaberit

Lääne-Viru Jäätmekeskus asub aadressil: Piira küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa 46607
tel.: +372 622 6048; e-post: info@lvjk.ee

Vinni valla territooriumil toimuvad igal aastal, kevadeti, ka ohtlike jäätmete kogumisringid, kus samuti saab tekkinud ohtlikke jäätmeid ja koduelektroonikat tasuta ära anda.

Ohtlikud jäätmed, mida kogumisringidel tasuta vastu võetakse:
Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke
sisaldavad pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid;
taimekaitsevahendid; happed; komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.

Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana mööbel) vastu ei võeta!
Toimetaja: MART VILLUP