Rahvastikuregistri väljavõte

24.03.20

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga.

Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Toimetaja: MART VILLUP