Koduvalla Sõnumid

14.10.19

Vinni valla infoleht Koduvalla Sõnumid ilmub üks kord kuus, v.a. juulikuu. 

Kaastööd on oodatud iga kuu 7. kuupäevaks aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

 

2019:

Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober

2018:

Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

 

2017:

Koduvalla Sõnumid: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: veebruar, mai, juuni, september

Rägavere Valla Leht: märts, juuni, september

2016: 

Koduvalla Sõnumid: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: veebruar, aprill,  juunioktoober, detsember

Rägavere Valla Leht: veebruar, juuni, september, detsember

2015: 

Koduvalla Sõnumid: Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai , juuni, august, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: veebruar, aprill, juuni, september, november, detsember

Rägavere Valla Leht: veebruar, juuni, september, detsember

2014: 

Jaanuarveebruarmärts, aprillmai, juuni ,august, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2013:

Koduvalla Sõnumid:

jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, novemberdetsember

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2012:

Koduvalla Sõnumid: jaanuar, märts, aprill, mai, juuni, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2011: 

Koduvalla Sõnumid: 

jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, august, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, september, november, detsember

2010:

Koduvalla Sõnumid: märts, aprill, mai, juuni, juuli, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2009:

Koduvalla Sõnumid: jaanuar, veebruar, august, september, oktoober, november, detsember

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

 

2008:

Koduvalla Sõnumid:

Laekvere Valla Sõnumid: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (Vallavalitsuse korraldus 17.03.2017 nr 115)

Toimetaja: HILJE PAKKANEN