Koduvalla Sõnumid

22.12.17

Vinni valla infoleht Koduvalla Sõnumid ilmub üks kord kuus, v.a. juulikuu. Kaastööd on oodatud iga kuu 7. kuupäevaks aadressil vallavalitsus@vinnivald.ee.

Reklaami avaldamise tingimused ja hinnakiri (Vallavalitsuse korraldus 17.03.2017 nr 115)

 

2017

Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2016

Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2015

Jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai , juuni, august, september, oktoober, november, detsember

2014

Jaanuarveebruarmärts, aprillmai, juuni ,august, september, oktoober, november, detsember

2013

jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember

2012

jaanuar, märts, aprill, mai, juuni, september, oktoober, november, detsember

2011

jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, august, september, oktoober, november, detsember

2010

märts, aprill, mai, juuni, juuli, september, oktoober, november, detsember

2009

jaanuar, veebruar, august, september, oktoober, november, detsember

Toimetaja: HILJE PAKKANEN