Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.jaanuaril 2024

19.01.24

kell 15.00, vallamajas.

 

Päevakord:

1. Ülevaade õiguskorrast 2023 aastal

Ettekandjad:  piirkonnapolitseinikud Gea Lepiksoo ja Jaagup Nõmmeloo.

2.  Vinni valla eelarve II lugemine - lisa1- lisa2

Ettekandja: Maie Tiits

3.Volituste andmine Vinni Vallavalitsusele

Ettekandja: Erki Savisaar

4. Esindajate tagasikutsumine Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekult ja uute esindajate nimetamine

Ettekandja: Evelin Poolamets.

5. Projektis osalemine ja omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: Gustav Saar.

6.Vinni Vallavolikogu 18.11.2021 otsuse nr 27 „Volikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine

Ettekandja: Sirje Veiman.

7. Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: komisjoni esimees Hannes Mets.

8.Vastus Arnu Lippasaar'e arupärimisele

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 28.12.2023

25.12.23

kell 15.00  Roela Rahvamajas.

Päevakord

1.Vinni valla  2024. aasta eelarve I lugemine / seletuskiri

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

2.Vastus Aili Taali arupärimisele

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. detsembril 2023

15.12.23

kell 15.00, Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik

 

Päevakord:

1.Lapsehoiuteenuse kord

Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.

2. Lastevanemate poolt kaetava osa määr hoiuteenusel

Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.

3. Lastevanemate poolt kaetava osa määr

Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.

4.Vallavara mahakandmine

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

5.Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

6.Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Ettekandja: komisjonide esimehed.

 


 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.novembril 2023

27.11.23

kell 15.00, Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord:

1. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Erki Savisaar.

2. Vinni Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine

Ettekandja: vallavanem Erki Savisaar.

3. Vinni Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine Lisa

Ettekandja: vallavanem Erki Savisaar.

4. Vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

5. Lääne -Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajate ja asendajate

nimetamine

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

6. Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse esindajate nimetamine

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

7.Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

8. Vinni valla eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine Lisa1  Lisa2

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

9.Vinni valla 2023.a II lisaeelarve  seletuskiri tabel

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

10.Preemia maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Evelin Poolamets.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. novembril 2023

24.11.23

15.00, vallamajas.

Päevakord:

1. Umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele

2. Vallavolikogu esimehe valimine

3. Vallavanema valimine

4. Aseesimehe valimine

5. Hüvitise määramine vallavolikogu esimehele

6. Hüvitise määramine vallavanemale

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 26.10.2023

20.10.23

kell 16.00, Vinni Spordikompleksis, Vinni alevik Sõpruse 16.

Enne istungi algust kell 15.00 toimub ringkäik Vinni Spordikompleksis.

Päevakord:

1.Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 lisa
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Grete Alexandra Kendaru.

2.Arvamuse andmine Männikvälja II liivakarjääri taotlusele kaart
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Grete Alexandra Kendaru.

3. Arvamuse andmine Pikametsa II liivakarjääri taotlusele kaart
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Grete Alexandra Kendaru.

4. Vinni Vallavolikogu 16.06.2011 otsuse nr 24 muutmine
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

5. Loa andmine rendilepingu pikendamiseks
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

6. Kinnisasja omandamiseks loa andmine  
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

7. Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2024 aastaks
Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli.

8.Informatsioonid  - Ülevaade AS  Vinni Spordikompleks
Ettekandja: Arnu Lippasaar.

9. Erakorralise toetuse eraldamine Vinni Spordikompleksile
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

10.Umbusalduse avaldamine vallavolikogu esimehele

11. Umbusalduse avaldamine vallavanemale

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. septembril 2023

16.09.23

kell 15.00, vallamajas.

 

Päevakord:

 

1.Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.

 

2.Piira küla Nõmme kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.

 

3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine (Manmet OÜ ja OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika)

Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

 

4. Vinni valla eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine I lugemine lisa

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

 

5.Informatsioonid

AS Vinni Spordikompleks ( bilanss, bilanss august, kasum august, kasum 31.08)

Ettekandja: pearaamatupidaja Julia Šimuk.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. augustil 2023

18.08.23
kell 15.00, vallamajas.

Päevakord:

1.Peremehetute ehitiste hõivamine
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

2.Omaosaluse garanteerimine projektis „Lääne- Virumaa tööstusalade ja ettevõtlusvõrgustiku arendamine"
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

3.Vinni valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja: vallasekretär Sirje Veiman.

4.Vinni valla 6 kuu eelarve täitmine
Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

5.Informatsioonid
AS Vinni Spordikompleks
Investeeringud ja ülevaade teede remondist
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 29. juunil 2023

20.06.23

kell 15.00, Muuga mõisas.

Päevakord

1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja: pearaamatupidaja Julia Šimuk.

2. Omaosaluse garanteerimine projektis „Lääne-Viru maakonna kohaturunduse strateegia rakendamine"

Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

3. Vinni Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine  / seletuskiri

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli.

4. Vinni valla 2023. aasta I lisaeelarve / seletuskiri

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits.

5.Maamaksumäärade kehtestamine / seletuskiri

Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

6.Rahvakohtunikukandidaatide kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Sirje Veiman.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. mail 2023

19.05.23

kell 15.00, vallamajas.

PÄEVAKORD

1. Informatsioon  Reinar Halliku Korvpallikool ja Vinni – Pajusti Gümnasium

Ettekandja: Reinar Hallik, Henry Kallaste

2. Vinni Vallavolikogu 24.03.2022 otsuse nr 5 „MTÜ-s PAIK osalemise lõpetamine ning

MTÜ-s VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU ja MTÜ-s Partnerid osalemise jätkamine" p.1 muutmine

Ettekandja: Aili Taal.

3. Ülevaade 2023 I kvartali eelarve täitmisest

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. märtsil 2023

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2023

20.01.23

kell 15.00 Vinni Vallamajas

PÄEVAKORD

1.Vinni valla 2023. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits

2.Vinni valla valimiskomisjoni koosseisu muutmine

Ettekandja: vallasekretär Maiga Liiv

3.Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine seletuskiri

Ettekandja: vallasekretär Maiga Liiv

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. detsembril 2022

13.12.22
kell 15.00 Ulvi klubi aatriumis
 
PÄEVAKORD
 
Ettekandja: Rakvere valla esindaja Monica Jaanimets ja Näpi kooli direktor Juta Valvik
 
Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits
 
Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits
 
Ettekandja: vallasekretär Maiga Liiv
 
Ettekandja: vallasekretär Maiga Liiv
 
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Grete Alexandra Kendaru
 
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Grete Alexandra Kendaru
 
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar
 
Ettekandja: kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Arnu Lippasaar
 
10. Informatsioon
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. novembril 2022

21.11.22

kell 15.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2).

PÄEVAKORD

  1. Ülevaade Vinni valla 9 kuu eelarve täitmisest

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits

  1. Loa andmine väikebussi kasutusrendile võtmiseks

Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits

  1. Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits

  1. Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli

  1. Madala sissetuleku piiri kehtestamine

Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. oktoobril 2022

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. septembril 2022

26.09.22

kell 15.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2).

 

PÄEVAKORD

 

1.Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

2.Revisjonikomisjoni koosseisu uue liikme valimine

3.Eelarve täitmine 30.06.2022seletuskiriinvesteeringud

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits

4.Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 määruse nr 1 "Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine" muutmine esimene lugemine  lisa 1  lisa 2

Ettekandja: finantsjuht Maie Tiits

5.Roela aleviku Tartu mnt 9 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalikustamine
tehnovõrgud põhijoonis  kontaktvöönd olemasolev olukord situatsiooniskeem

Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste

6.AS Vinni Spordikompleks täiendava toetuse taotluse läbivaatamine
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. augustil 2022

25.08.22

kell 15.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2).

 

PÄEVAKORD

1. Punamonumendid

Ettekandja: Rauno Võrno

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. juunil 2022

22.06.22

kell 15.00 Vinni vallamajas (Tartu mnt 2).

 

PÄEVAKORD

 

  1. Loa andmine koostöölepingu sõlmimiseks (Reinar Halliku Korvpallikool) lisa 1, lisa 2

Ettekandja: Rauno Võrno

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2022.

15.06.22

Kell 14.00 stardib buss Viru-Jaagupi külalistemaja eest, et tutvuda Vinni regionaalse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni projekti raames tehtuga. Emajõe Veevärgi poolt tehakse tutvustusring uues pumbamajas ja reoveepuhastis.

Volikogu istung 15.00 Viru-Jaagupi Külalistemajas (Pihlaka 1).

PÄEVAKORD

1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2021 majandusaasta aruande kinnitamine seletuskiri

Ettekandja: pearaamatupidaja Julia Šimuk

2. Loa andmine vallavara võõrandamiseks asendiplaan

Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach

3. Nelja volikogu liikme ettepaneku arutelu. Viru-Jaagupi

Ettekandja: Aili Taal

4.Reinar Hallik'u Korvpallikool

Ettekandja: Rauno Võrno.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. mail 2022

23.05.22

kell 15.00 Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.03.2022

Finantsjuht Tiina Mäesepp

2. Loa andmine vallavara võõrandamiseks

Maanõunik Irina Kuhlbach

3. Munitsipaalmaale teeservituudi seadmine

Maanõunik Irina Kuhlbach

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. aprill 2022

22.04.22

kell 15.00 Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Majanduskomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimine

2.Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamise projektis osalemine

Ettekandja: Tiina Mäesepp

 

3. Loa andmine vallavara võõrandamiseks asendiplaan

Ettekandja: Irina Kuhlbach

 

4. Laekvere piirkonna strateegia 2022-2032 kinnitamine lisa seletuskiri

Ettekandja: Gustav Saar

 

5.Vinni Vallavolikogu 29.04.2021 otsuse nr 5 „Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine" täiendamine

Ettekandja: Rauno Võrno

 

6.Informatsioon

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. märtsil 2022

19.03.22
Kell 15.00 kogunemine Laekvere Rahvamajas, Kesk 12.
Tutvumine Laekvere erinevate objektidega, mille järgselt toimub volikogu istung.  
 
 
Päevakord : 
 
1.MTÜ-s PAIK osaluse lõpetamine ning MTÜ-s Virumaa Koostöökogu ja MTÜ-s Partnerid osalemise jätkamine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.
 
2.Tudu Kooli ümberkorraldamine
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.
 
3.Roela Kooli põhimääruse muutmine
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.
 
4.Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.
 
5.Eelarve täitmine 2021
Ettekandja: finantsjuht Tiina Mäesepp.
 
6.Laekvere piirkonna strateegia 2022- 2032 kinnitamine I lugemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022

24.01.22

kell 15.00 Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni valla riigimetsa terviktutvustus
Ettekandja: Eerik Väärtnõu

2. Vinni Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 13 „Vinni Perekodu põhimäärus" muutmine
Ettekandja: Rauno Võrno

3.Vinni valla 2022. aasta eelarve vastuvõtmine / seletuskiri / tabel
Ettekandja: finantsjuht Tiina Mäesepp

4. Roela aleviku Tartu mnt 9 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste

5. Aktsiate omandamine ja AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste

6. Vee-ettevõtja määramine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste

7. Vinni Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 9 muutmine / seletuskiri
Ettekandja: vallasekretär Maiga Liiv

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 02. detsembril 2021

29.11.21

kell 15.00 Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

 

PÄEVAKORD

1. Vinni Vallavolikogu alatise eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: komisjoni esimees Aili Taal

2. Vinni Vallavolikogu alatise majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: komisjoni esimees Toomas Väinaste

3. Vinni Vallavolikogu alatise kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: komisjoni esimees Arnu Lippasaar

4. Vinni Vallavolikogu alatise sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: komisjoni esimees Riina Sinisoo

5. Revisjonikomisjoni koosseisu kinnitamine

6.  Vallavolikogu ja vallavalitsuse  liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord

Ettekandja: volikogu esimees Aili Taal

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. novembril 2021

19.11.21

kell 15.00 Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

PÄEVAKORD

1. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

2. Lääne -Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajate ja asendajate nimetamine


 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. novembril 2021

Vinni Vallavolikogu uue koosseisu esimene istung toimub 11.nov 2021

10.11.21

Vinni Valla Valimiskomisjon kutsub kokku Vinni Vallavolikogu uue koosseisu esimese istung  11.novembril 2021 kell 15.00 vallamajas III korruse suures saalis (Tartu mnt 2, Pajusti alevik). 

 

Esimese istungi päevakord tuleneb  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõikest 3.

PÄEVAKORD:

1. Vinni Vallavolikogu esimehe valimine
2. Vinni Vallavolikogu aseesimehe valimine
3. Vallavalitsuste lahkumispalvete  ärakuulamine

Palun tutvuge  varem saadetud eelnõude ja volikogu esimehe ning aseesimehe valimise korraga.

Palun kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14. oktoobril 2021

11.10.21

kell 15.00 Vinni Spordikompleksis, Sõpruse 16, Vinni

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.augustil 2021

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021

26.04.21
kell 15.00  Vinni vallamajas.
Vinni Vallavolikogu liikmena, on võimalik istungil osaleda ka elektroonselt, eeltäidetud vorm tuleb edastada 28.04.2021 e-posti: katlin@vinnivald.ee.
Küsimusi on võimalik esitada ettekandjale kirjalikult kuni 26.04. kella 15.00-ks.  

PÄEVAKORD
1.Vinni Vallavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 15 muutmine
Ettekandja: Margit Diits   

2. Arvamuse andmine Salimäe kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõule
Ettekandja: Kätlyn Kangur

3. Vinni valla jäätmekava aastateks 2021-2026 I lugemine
Ettekandja: Kätlyn Kangur

4. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: Irina Kuhlbach  

5. Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimine
Ettekandja: Irina Kuhlbach

6. Projektis „Virumaa Soome hüpe" osalemine
Ettekandja: Gustav Saar     

7. Projektis „Vinni multifunktsionaalse liginullenergiahoone ehitamine" osalemine
Ettekandja: Gustav Saar 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2021

19.02.21

kell 15.00  Vinni vallamajas

PÄEVAKORD
1.Eelarve täitmine 2020 / tabel

Ettekandja: Tiina Mäesepp

2.Vinni valla jäätmekava aastateks 2021-2026 koostamise algatamine
Ettekandja: Kätlyn Kangur

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2020

25.11.20

kell 15.00  Vinni vallamajas

PÄEVAKORD
1.Vinni valla üldplaneeringu eskiisi tutvustus
Ettekandja: Heiki Kalberg

2. Huvitegevuse ja -hariduse kulude kompenseerimine
Ettekandja: Margit Diits

3. Loa andmine vallavara võõrandamiseks. Lauda
Ettekandja: Irina Kuhlbach

4. Loa andmine vallavara võõrandamiseks. Tammeniidu
Ettekandja: Irina Kuhlbach

5. Eelarve täitmine 30.09.2020    /   Seletuskiri
Ettekandja: Tiina Mäesepp

6. Vinni valla 2021. aasta eelarve I lugemine / seletuskiri
Ettekandja: Tiina Mäesepp

7. Vinni valla arengukava aastateks 2019 - 2030 lisa 1 muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2021 - 2024 lisa1 / lisa 2 / lisa 3
Ettekandja: Tiina Mäesepp, Gustav Saar

8. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine I lugemine
Ettekandja: Gustav Saar

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 05. novembril 2020

5.11.20

kell 15.00 Vinni vallamajas

PÄEVAKORD

1.Vinni Vallavolikogu 18.06.2020 otsuse nr 12 muutmine / seletuskiri

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 18.06.2020

13.06.20

kell 13.00 Vinni Vallamajas

PÄEVAKORD

1. Laekvere Kooli põhimäärus / seletuskiri

Ettekandja: Margit Diits 

2. Vinni valla konsolideerimisgrupi 2019 majandusaasta aruande kinnitamine / seletuskiri / lisa

Ettekandja: Julia Šimuk

3. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 30.04. / seletuskiri 

Ettekandja: Tiina Mäesepp

4. 2020.a lisaeelarve / seletuskiri / tabel

Ettekandja: Tiina Mäesepp

5. Projektide nimekirja kinnitamine  / nimekiri

Ettekandja: Rauno Võrno

6. Vinni valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 muutmine / seletuskiri

Ettekandja: Kätlyn Mets 

7. Kinnistute võõrandamine 

Ettekandja: Irina Kuhlbach

8. Informatsioonid

 

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub veebipõhiselt neljapäeval, 09. aprillil 2020

7.04.20

Vinni Vallavolikogu  istung toimub veebipõhiselt neljapäeval, 09. aprillil 2020, kell 11.00 Telia veebisilla vahendusel.
 
PÄEVAKORD
1.KIK projektis osalemine / seletuskiri
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.

2. Loa andmine vallavara võõrandamiseks / seletuskiri
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.

3. Vinni valla teehoiukava aastateks 2020- 2023
Ettekandja: teede- ja ühistranspordinõunik Aivar Lainjärv.
 
4. Määruste kehtetuks tunnistamine / seletuskiri
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
 
5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu annab teada, et seoses Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja kuulutatud eriolukorraga lükkub volikogu 20.03.2020 istung aprillikuusse.

19.03.20
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. jaanuaril

29.01.20
kell 15.00 Vinni vallamajas.
Päevakord :

1. Eelarve täitmine 2019  / seletuskiri
Ettekandja: Tiina Mäesepp
 
2. Vinni valla eelarve 2020 II lugemine / seletuskiri
Ettekandja: Tiina Mäesepp

3. Rägavere valla, Laekvere valla  ja Vinni valla ühinemislepingu muutmine / lisa 1 / õiend
Ettekandja: Kersti Vilbo ja Margit Diits
 
4. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Vaive Kors
 
5.Majanduskomisjoni koosseisu muutmine / seletuskiri
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. detsembril

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 31.10.2019

28.10.19

kell 14.00  MTÜ Johanna majas, Lepiku küla
Päevakord:


1. 2020.a eelarve koostamise küsimused
1.1 Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 2020.aastaks
Ettekandja: Margit Diits
1.2 Huvitegevuse- ja hariduse finantseerimine 2020.aastal
Ettekandja: Margit Diits
1.3 Madala sissetuleku piiri kehtestamine 2020. aastaks
Ettekandja: Mirjam Selli
1.4 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2020.aastaks
Ettekandja: Mirjam Selli
1.5 Maamaksumäära kehtestamine
Ettekandja: Irina Kuhlbach


2. Eelarve 9 kuu täitmine
Ettekandja: Tiina Mäesepp


3. Vinni valla arengukava aastateks 2019 - 2030 lisa 1 muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine aastateks 2020 - 2023 I lugemine
Ettekandja: Tiina Mäesepp, Gustav Saar


4. Projektis osalemine
Ettekandja: Gustav Saar


5. Aktsiate omandamine ja AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine
Ettekandja: Eerik Lumiste


6.Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandja: Eerik Lumiste

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. septembril 2019

18.09.19

kell 15.00  Vinni Spordikompleksis, Sõpruse 16, Vinni

PÄEVAKORD
1.Vinni valla noortevolikogu asutamine, valimise kord ja tegutsemise alused
Ettekandja: Uno Muruvee

2.Loa andmine vallavara võõrandamiseks
Ettekandja: Irina Kuhlbach

3. Spordihoone renoveerimistööd (ringkäik)
Ettekandja: Ergo Prave, Toomas Väinaste

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29.augustil 2019.

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.

19.06.19
Algusega kell 14.00 RMK Põlula Kalakasvanduses, Lavi külas.
Volikogu istung 15.00.

PÄEVAKORD
1.Muuseumi põhimääruse I lugemine
Ettekandja: Hilje Pakkanen.

Vaba mikrofon
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. mail

26.05.19

kell 15.00 Vinni vallamajas

Päevakord:

1.Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: Irina Kuhlbach

2.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
Avaldatud Vinni valla kodulehel
Ettekandja: Julia Šimuk.

3.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 30.04
Ettekandja: Inna Arula.

4.Vinni Vallavolikogu 25.10.2018 määruse nr 24 muutmine
Ettekandja: Kätlyn Mets.

5-Vinni Vallavolikogu 29.11.2018 määruse nr 28 muutmine
Ettekandja: Kätlyn Mets.

6.Ragn-Sells AS-i hinnatõusus suurendamise taotlusest
Ettekandja: Kätlyn Mets.

7.Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: Vaive Kors.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 18. aprillil

15.04.19

kell 12.00 Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik..

Päevakord:


1.Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 kinnitamine
 Ettekandja: Kätlyn Mets

2. Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine
Ettekandja: Kätlyn Mets

3. Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine
 Ettekandja: Kätlyn Mets

4.Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+eelnõu heakskiitmine
Ettekandja: Gustav Saar

5.Lääne-Viru maakonnaarengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022 eelnõu heakskiitmine
Ettekandja: Gustav Saar

6.Vinni Vallavolikogu 10.01.2019 otsuse nr 1 muutmine
Ettekandja: Gustav Saar

7.Kinnisasjade omandamiseks loa andmine
Ettekandja: Irina Kuhlbach

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. märtsil 2019

25.03.19

kell 15.00  Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

PÄEVAKORD

1.Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031 1.lugemine (finantsanalüüs)
      Ettekandja: Kätlyn Mets

2.Ettevõtlustoetuse andmise kord
      Ettekandja: Gustav Saar

3.Kinnisasja omandamiseks loa andmine
      Ettekandja: Irina Kuhlbach

4.Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu muutmise algatamine
Ettekandja: Kersi Vilbo

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. veebruaril 2019

22.02.19

kell 16.00  Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

PÄEVAKORD

1. Ettepanekud maakonnaarengustrateegiasse
Ettekandja: Meelis Maine

2. "Lääne-Virumaa tervise- ja heaoluprofiili" tutvustus  
Ettekandja: Kaidy Aljamaa  (Tervise Arengu Instituut)

3. Projektis osalemine (KIK)
Ettekandja: Andres Aruhein

4. Kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluse algatamine
Ettekandja: Andres Aruhein

5. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: Irina Kuchlbach

6. Arutelu: tasuta ühistransport täiskasvanutele

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31.jaanuaril 2019

28.01.19

kell 15.00 Vinni vallamajas.

Päevakord
1.Maakonnaarengustrateegia 2030+ eelnõu heakskiitmine I lugemine
Ettekandja: Tiina Vilu
https://www.virol.ee/avalikustamine
 
2. Projektis osalemine (Mõedaku tervisespordikeskuse arendamine)
Ettekandja: Gustav Saar
 
3.Vinni valla eelarve 2019 vastuvõtmine / lisa
Ettekandja: Inna Arula
 
4.Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: Vaive Kors

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. jaanuaril 2019

7.01.19

kell 15.00  Vinni vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

PÄEVAKORD
1. Vinni  valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine
Ettekandjad: arendusnõunik Gustav Saar ja finantsjuht Inna Arula.

2. Projektis osalemine   (Ulvi Kodu rekonstrueerimise)
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar

Vaba mikrofon

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 20. detsembril 2018

17.12.18

alustame kell 15.00 sõiduga Venevere kalatrepile (pais), tutvumine Venevere Rahvamajaga- millele järgneb avalik volikogu istung Venevere Rahvamajas.

Päevakord :

1.Vinni valla eelarve 2019 1.lugemine

1.1    2018. a lisaeelarve

1.2    2018. a 10-kuu eelarve täitmine

Ettekandja Inna Arula

2.Hooldajatoetuste määrad 2019

Ettekandja Mirjam Selli

3. Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Ettekandja Tiiu Ivanova

4.Venevere Seltsimaja põhimäärus

Ettekandja Kaarel Šestakov

5.Muuga Spordihoone põhimäärus

Ettekandja Vaimar Abel

6.Loa andmine kohustuste võtmiseks

Ettekandja Aivar Lainjärv

7. Loa andmine vallavara võõrandamiseks (Moora biotiik)

Ettekandaja Irina Kuhlbach

8. Loa andmine vallavara võõrandamiseks (Aravuse tee 6)

Ettekandja Irina Kuhlbach

9. Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja Eerik Lumiste

10. Aktsiate omandamine ja AS-le Emajõe Veevärk varade üleandmine

Ettekandja Eerik Lumiste

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. novembril 2018

28.11.18

kell 15.00 Tudu Rahvamajas.

Päevakord:

1.Vinni valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
Ettekandja Kätlyn Mets

2.Vinni valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja Kätlyn Mets

3.Vinni valla valimiskomisjoni moodustamine
Ettekandja Vaive Kors

4.Peremehetute ehitiste hõivamine / asendiplaan
Ettekandja Eerik Lumiste

5.Hooldajatoetuse määrad
Ettekandja Mirjam Selli

6.Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine  
Ettekandajad: Gustav Saar ja Inna Arula

7.Audiitori määramine
Ettekandja Inna Arula

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2018

22.10.18

Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval, 25. oktoobril 2018 kell 15.00 Vinni vallamajas.

Päevakord:
1. Vinni Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 6 muutmine
Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli

2. 2019.a eelarve koostamise küsimused
2.1 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2019. aastaks
Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli
2.2 Madala sissetuleku piiri kehtestamine 2019 aastaks
Ettekandja: sotsiaalteenistuse juhataja Mirjam Selli
2.3 Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2019. aastal
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits
2.4 Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits
2.5 Lasteaiakuludes osalemine 2019. aastal
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits
2.6 Maamaksumäära kehtestamine 2019. aastaks
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach
 
3. Kinnisasja omandamiseks loa andmine
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach

4. Loa andmine kohustuse võtmiseks
Ettekandja: teede-ja ühistranspordinõunik Aivar Lainjärv

5. Munitsipaaleluruumide üüri piirmäära kehtestamine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste

6. Vinni valla lemmikloomade registri põhimäärus
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets

7. Koerte ja kasside pidamise eeskiri  
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets

8. Heakorra- ja kaevetööde eeskiri
Ettekandja: keskkonna- ja kommunaalnõunik Kätlyn Mets

9. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. septembril 2018

24.09.18

kell 16.00 Vinni vallamajas

Päevakord:
1.Laekvere Rahvamaja Põhimäärus
Ettekandja: juhataja Õilme Lainesaar

2.Loa andmine vallavara soetamiseks
Ettekandja: haldusjuht Andrus Läll

3.Loa andmine vallavara võõrandamiseks
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach

4.Hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: Rauno Võrno

5.Avalduse esitamine Aktsiaseltsile Emajõe Veevärk
Ettekandja: Erik Keskküla


6.Laenu võtmine
Ettekandja: Toomas Väinaste

7.Arupärimisele vastamine
8.Projektis osalemine

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni vallavolikogu istung toimub 30.augustil 2018

29.08.18

kell 15.00 vallamajas

1. Informatsioon
1.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimise programm
Ettekandja: Gustav Saar
1.2 Hajaasustusprogramm 2018
Ettekandja: Gustav Saar

2. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.07.2018
Ettekandja: Inna Arula

3. Vinni valla finantsjuhtimise kord
Ettekandja: Inna Arula

4. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Vaive Kors

 5. Eluruumi tagamise teenuse osutamiseks kasutavate eluruumide määramine
Ettekandja: Mirjam Selli

 6. Vinni valla kalmistute kasutamise eeskiri
Ettekandja: Kätlyn Mets

 7. Vinni valla kalmistute andmekogu põhimäärus
Ettekandja: Kätlyn Mets

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. mail 2018

22.05.18

kell 15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :
1.Tammiku Kodu põhimäärus
Ettekandja: juhataja Ülle Allika.

2.Ulvi Kodu põhimäärus
Ettekandja: juhataja Maarika Koppel.

3. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

4.Vinni valla haldusterritooriumil kehtivate üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.
 
5.Vinni valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.

6.Loa andmine vallavara rendile andmiseks  ja lepingu sõlmimiseks kaugkütte taristu  kasutamiseks ning kaugkütte korraldamiseks
Ettekandja: Eerik Lumiste.
7.Eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.
 
8.Eelarve-, arengu- ja õiguskomisjoni  koosseisu kinnitamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

9.Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

10.Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. aprillil 2018

20.04.18
kell 15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 28.03.2018 otsuse nr 12 muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2.Ülesannete delegeerimine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

3. Laekvere valla 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Kersti Altpere.

4.Rägavere valla 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Marika Vinkel.

5.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: finantsjuht Inna Arula.

6.Vinni valla I kvartali eelarve täitmine
Ettekandja: finantsjuht Inna Arula.
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 28. märtsil 2018

26.03.18

kell 16.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord :

1.Hooldajatoetuse määrad
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2.Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ettekandja: sotsiaalteenistuse juht Mirjam Selli.

3.Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.

4.Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruste kehtestamise kord
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.

5.Munitsipaalkoolide tegevuskulude katmine
Ettekandja: haridusnõunik Margit Diits.

6. Loa andmine vallavara rendile andmiseks
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

7.Vinni valla 2018 eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: finantsjuht Inna Arula.

8.Vinni valla põhimääruse kinnitamine
Ettekandja:vallasekretär Vaive Kors.

9.Vinni valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 01. märtsil 2018

26.02.18

kell 16.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord :

1.Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Ettekandja: sotsiaalteenistuse juht Mirjam Selli.

2.Vinni valla sporditegevuse, spordiürituste  ning andeka sportlase toetamise kord
Ettekandaja: noorsoo- ja spordinõunik Uno Muruvee.

3. Vinni valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

4.Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja: maanõunik Irina Kuhlbach.

5.Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: abivallavanem Eerik Lumiste.

6.Ülesannete delegeerimine
Ettekandja: ametnikud.

7. Vee-ettevõtja määramine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

VAHEAG 15 minutit.

8. Vallavalitsuse liikme vabastamine ja uue liikme kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

9.Vinni valla 2018 eelarve II lugemine
Ettekandja: finantsjuht Inna Arula.

10.Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

11.Vinni valla põhimääruse I lugemine
Ettekandja:vallasekretär Vaive Kors.

12.Vinni vallavara eeskiri
Ettekandja:vallasekretär Vaive Kors.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. jaanuaril 2018

22.01.18

kell 16.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vaideotsus Vinni Vallavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 81 „Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

2.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandja: komisjonide esimehed.

3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse esindajate nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

4.Vinni valla 2018 eelarve I lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 21. detsembril 2017

23.03.21

kell 16.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

 

Päevakord : 

 

1.Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule esindajate  ja esindajate asendajate nimetamine 

Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

 

2. Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele

tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

 

3.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine

Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

 

4.Revisjonikomisjoni moodustamine ja liikmete valimine

Ettekandja: komisjoni esimees Ülle Allika.

 

Toimetaja: SIGNE RUMMO

Vinni Vallavolikogu istung toimub reedel, 08. detsembril 2017

4.12.17
kell 15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord :

1. VAIDEOTSUS Osaühing Rotand Arendus 09.11.2017 vaidele Rägavere Vallavolikogu 11.10.2017. a otsusele nr 19 „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" tühistamiseks
Ettekandja: Advokaadibüroo Küllike Namm esindaja.
 
2. Munitsipaalmaa koormamine isikliku kasutusõigusega
Ettekandja: Laekvere Vallavalitsuse maakorraldaja Irina Kuhlbach.

3. Katastriüksuste koormamised reaalservituudiga
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.   2018.aasta eelarve koostamiseks  vajalike määruste/otsuste vastuvõtmine:
4.1 Maamaksumäära  kehtestamine 2018. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
4.2 Madala sissetuleku piiri kehtestamine
4.3 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine     
4.4 Tugiisiku teenuse hinna kehtestamine
4.5 Koduteenuse hinna kehtestamine
4.6 Isikliku abistaja teenuse hinna kehtestamine
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
4.7 Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
4.8 Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine
4.9 Huvitegevuse ja –hariduse finantseerimine
4.10 Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
4.11 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
4.12 Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
4.13  Haigushüvitise maksmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

5. Vinni Vallavalitsuse palgajuhend
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

6.Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametniku või töötaja koondamise tõttu ametist vabastamisel hüvitiste maksmine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

7. Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

8.Hüvitise maksmine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

9. Lääne -Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindajate ja asendajate nimetamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

10.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23. novembril 2017

21.11.17

 kell 16.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

2. Arvamuse andmine Vinni II kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta

2.1 Arvamuse andmine Vinni III kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta
Ettekandja:majandusnõunik Peeter Kalvet.

3. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

4.Vinni Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine / Lisa
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

5.Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.
 
6. Lähetusse saatmine
Ettekandja: volikogu aseesimees Ruth Pulk.

7. Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

8.Vinni Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. novembril 2017

7.11.17

kell 15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord :

1.Arvamuse andmine Haava III kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse ja korralduse eelnõu kohta
Ettekandja:majandusnõunik Peeter Kalvet.

2.Vinni vallavanema valimine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.
 
3. Vinni vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

 

Toimetaja: MART VILLUP

VINNI VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUB REEDEL, 27. OKTOOBRIL 2017

27.10.17

kell 13.00  Vinni vallamaja III korruse saalis, asukohaga Tartu mnt 2 Pajusti.

Päevakord:

1. Rägavere Vallavalitsuse, Laekvere Vallavalitsuse ja Vinni Vallavalitsuse lahkumispalve  ärakuulamine
2. Vinni Vallavolikogu esimehe valimine
3. Vinni Vallavolikogu aseesimehe valimine

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 05. oktoobril 2017

2.10.17
kell 15.00,  Kadila Seltsimajas, Kadila küla Pärna 4.

Päevakord :

1. Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa L.M.K.LV-205644 muutmiseks
Ettekandja: Lemminkäinen Eesti AS esindaja Heini Viilup.
Kaasettekandja:majandusnõunik Peeter Kalvet.

2.MTÜ-s Vinni Vaba Aja Keskus osalemise lõpetamine
Ettekandja: noorsoo- ja sporditöö spetsialist Uno Muruvee.

3.Korteriomandite võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Uduvee katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5. Katastriüksuste koormamine isikliku kasutusõigusega  
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6.Vee-ettevõtja määramine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

7. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.

8. Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine
ja haldusülesannete täitmiseks volitamine
Ettekandja: vallavanem Rauno Võrno.
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. augustil 2017

11.08.17

kell 15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kinnitamine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

 2. Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

3.Kinnistu võõrandamine (Lohvardi tee 6)
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

 4.Korteriomandi võõrandamine (Leparea)
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

 5.Laenu võtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. juunil 2017

9.06.17

kell 16.00, Kadila Seltsimajas, Kadila küla, Pärna 4.

Päevakord :

1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2016 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

2.OÜ Roela Soojus kohustuse tagamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

3. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.05
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

4.Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. mail 2017

23.03.21

kell 14.00, vallamajas,  Pajusti alevik Tartu mnt 2.

 

Päevakord :

 

1.Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu valimiste korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine

Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

2.Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu liikmete arvu määramine

Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

3.Rägavere valla ja Laekvere valla Vinni vallaga liitumisel suureneva Vinni valla volikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine

Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

4. Katastriüksuse võõrandamine

Ettekandja: maanõunik Anu Are.

 

Toimetaja: SIGNE RUMMO

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. aprillil 2017

21.04.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 11 muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise rahaliste vahendite kasutamise kord  
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

3.Korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4. Loa taotlemine kinnistu võõrandamiseks ja kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Arvamuse andmine geoloogilise  uuringu loa väljastamiseks
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.

6.Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.

7. Vee-ettevõtjate määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

8. Eesti Maaomavalitsuste Liidu Üldkoosolekule esindajate  ja esindajate asendajate nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

9.Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

10. Vallavolikogu esimehele töötasu ja hüvitise maksmine
Ettekandja: aseesimees Kaido Klaats.

11. Vallavanemale töötasu ja lisatasu maksmine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 09. märtsil 2017

3.03.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Taotluse esitamine lasteaiahoonetes  energiatõhususe ja taastuvenergia  kasutuse edendamise toetuse saamiseks
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

2. Projektis osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 22. veebruaril 2017

17.02.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Eraüldhariduskoolide tegevuskulude katmisel osalemine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

2.Ülevaade 2016.a õiguskorrast Vinni vallas
Ettekandja: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik
Jaagup Nõmmeloo.

3.Maksu- ja Tolliameti info
Ettekandja: MTA Ivar Veber.

4.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Vallavara müük avalikul enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6. Kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

7.Vinni valla 2017 a. eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

8.Vinni valla aukodaniku nimetuse andmine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

9.Lääne -Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule esindaja ja asendaja nimetamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Meelis Maine.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. jaanuaril 2017

20.01.17

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Vinni valla kalmistute andmekogu põhimääruse kehtestamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

2.Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Roela alevikus Pargi tn 4 asuva kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Korterite müük avalikul enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6.Audiitori määramine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

6.Haigushüvitise maksmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

7.Vinni valla 2017 a. eelarve II lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

8.Projektis osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

9.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
Ettekandja: volikogu esimees Meelis Maine.

10.Vinni Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine
Ettekandjad: komisjonide esimehed.

11.Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 08. detsembril 2016

2.12.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 28.04.2016  otsuse nr 33 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

2.Vinni Vallavolikogu 28.02.2013 määruse  nr 6  lisa  „Palgamäärad" muutmine
Ettekandaja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Vinni valla 2017.aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

4.Liitumisdokumendid
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
4.1 Õiendi kinnitamine Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu avaliku
väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
4.2 Elanike küsitluse tulemuste kinnitamine
4.3 Ühinemislepingu ja lisade kinnitamine
4.4 Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine

5.Vallavanema valimine
VAHEAEG
6.Istuva vallavalitsuse lahkumispalve
7.Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
8.Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
9.Volikogu esimehe valimine
10.Volikogu aseesimehe valimine
11.Toomas Väinastele preemia maksmine

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 10. novembril 2016

4.11.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.


Päevakord :


1.2017.aasta eelarve koostamiseks  vajalike määruste/otsuste vastuvõtmine:
1.1.Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2017.aastaks            
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
1.2. Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2017.aastaks
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
1.3. Huvitegevuse ja –hariduse finantseerimine 2017.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
1.4. Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2017.aastaks
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
1.5. Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
1.6.Vinni Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
Ettekandaja: vallavanem Toomas Väinaste.


2.Vallavara võõrandamine
2.1 Piira külas asuva  Aedniku tn 19 katastriüksuse võõrandamine
2.2 Pajusti alevikus Lepasaare tn 11b asuva kinnistu võõrandamine
2.3 Pajusti alevikus, Linnu tn 1-18 asuva korteriomandi müük avalikul enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Otsuste muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4. Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5. Kopli katastriüksuse  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele
sihtotstarvete  määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6. Vinni valla arengukava aastateks 2013-2022 muutmine ja
Vinni valla eelarvestrateegia aastateks 2017- 2021 kinnitamine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula ja arendusnõunik Gustav Saar.
7. Vinni valla 2016 aasta lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

8. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 30.09
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

9. Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja
kinnitamine
Ettekandja: Kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

10.Vee-ettevõtjate määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine
Ettekandaja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 06. oktoobril 2016

30.09.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :

1. Vinni Vallavolikogu 31.05.2012 määruse nr 7 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2. Pädevuse delegeerimine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

3.Kehala Klubi ja Pajusti Klubi ümberkorraldamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

4. Kadila Rahvaraamatukogu ja Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu ümberkorraldamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

5. MTÜ-s Roela Rahva Maja osalemise lõpetamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

6. Vinni Vallavolikogu 19.12.2013 otsuse nr 60 muutmine
Ettekandja: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Rauno Võrno.

7. Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu projekti II lugemine
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste.

8. Rägavere valla, Laekvere valla ja Vinni valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.septembril 2016

15.09.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :
1.Kadila külas Männi tn 2-1 asuva korteriomandi  võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are

2.Vetiku külas  Järve tn 11a asuva kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are

3.Vinni alevikus Tiigi tn 5-9   asuva korteriomandi  võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are

4.Vinni Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Ettekandja: volikogu esimees Rauno Võrno

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.augustil 2016

19.08.16
kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :

1. Arvamus maavara kaevandamisloa andmisest OÜ-le Sisek Inju-Meriküla dolokivimaardla Inju-Meriküla II dolokivikarjääris
Ettekandja: juhatuse liige Erki Vaguri.
 
2.Osavaldade tegevuse lõpetamine
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste.
 
3.Ühinemislepingu I lugemine
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste.
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2016

10.06.16

kell  15.00,  Kadila Seltsimajas, Pärna 4 Kadila küla.

Päevakord :

1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
Tutvuda saab kodulehel: http://www.vinnivald.ee/documents/1431677/5266852/2015+aastaaruanne.pdf/f91089d2-beb5-4866-b819-6e032767eeb0

2. Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.05
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

3. Ehitiste peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.


4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Külaveere tn 1 ja Varesmäe tee 5a katastriüksustele sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6. Kinnistute müük avalikul  enampakkumisel
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. aprillil 2016

22.04.16

kell  15.00, vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :
1. Projektis osalemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
2.Vinni Vallavolikogu 28.11.2013  otsuse nr 47 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4.Lääne-Viru maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5.Seisukoha võtmine Laekvere Vallavolikogu 29.03.2016 otsuse nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine liitumisläbirääkimiste alustamiseks"
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste ja vallavolikogu esimees Rauno Võrno.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 31. märtsil 2016

23.03.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :
 
1.Vinni valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 – 2026 kinnitamine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
2.Katastriüksuste võõrandamine, uutele katastriüksustele sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.


3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4.Sõõruaia ja Liivanõlva katastriüksuste  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarvete  määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5. Lepiku külas asuva Leparea 1 korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
6.Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.
 
7.Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: ehitusnõunik Erik Keskküla.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. veebruaril 2016

19.02.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.

Päevakord :
1.Soojusmajanduse arengukava I lugemine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar ja OÜ Doran  Sven Trofimov.
 
2.Tudu alevikus Raudtee tn 9-2 asuva korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Vinni valla 2016.aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

5.Sotsiaalabi küsimused
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Tugiisikuteenuse osutamise ja tasustamise kord
Isikliku abistaja teenuse osutamise ja tasustamise kord
Puudega lapse vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Toetuste määramise ja maksmise kord
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord
Vinni valla eelarvest hoolekandeteenuse  eest tasumise kord
Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
Määruste kehtetuks tunnistamine
Otsuste kehtetuks tunnistamine
Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Vinni Vallavolikogu 25.11.2010 määruse nr 27 „Sotsiaaltranspordi osutamise kord" muutmine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
Kaasettekandjad: sotsiaalnõunik Mirjam Selli, sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova, haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

6.Delegeerimine
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
Tööstusheiteseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
Kaasettekandjad: sotsiaalnõunik Mirjam Selli, sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova, haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits, majandusnõunik Peeter Kalvet.

7.Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine
Ettekandja: volikogu esimees Rauno Võrno ja vallavanem Toomas Väinaste.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. jaanuaril 2016

22.01.16

kell  15.00,  vallamajas, Pajusti alevik Tartu mnt 2.
 
Päevakord :

1.Nõusolek  Lemminkäinen Eesti AS Haava III karjääri maavara kaevandamise loa nr L.MK.LV-205644 muutmiseks
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet ja AS Talter esindaja.
 
2. Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa väljastamiseks
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet ja AS Talter esindaja.
 
3.Ülevaade 2015.a õiguskorrast Vinni vallas
Ettekandja: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseinik Jaagup Nõmmeloo.
 
4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5.Vinni valla 2016.aasta eelarve II lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 17. detsembril 2015

11.12.15

kell  15.00,  Vinni Spordikompleksis, Sõpruse 16 Vinni alevik.
 
Päevakord :
 
1.Maamaksumäära  kehtestamine 2016. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
2. Katastriüksuse  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarvete
määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3. Vinni vallale kuuluvate korteriomandite võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4. Vinni valla 10.kuu eelarve täitmine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
5. Vinni Vallavolikogu 28.02.2008 otsuse nr 14 kehtetuks tunnistamine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
6.Vinni valla 2016.aasta eelarve I lugemine
Ettekandjad: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. novembril 2015

20.11.15

kell  15.00,  vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord :
 
1. Toetuste määramise ja maksmise kord
1.1 Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2016.aastaks    
1.2 Madala sissetulekupiiri kehtestamine 2016.aastal
 
2. Haridusasutuste uued põhimäärused
2.1 Vinni- Pajusti Gümnaasium
2.2 Ferdinand von Wrangelli nimeline Roela Lasteaed- Põhikool
2.3 Tudu Kool
2.4 Vinni Lasteaed
2.5 Pajusti Lasteaed
2.6 Kulina Lasteaed
 
3. Vinni vallale kuuluva korteriomandi võõrandamine
 
4. Laenu võtmine
 
5. Töötasustamine

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. oktoobril 2015

23.10.15

kell  15.00,  vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Informatsioon AS Vinni Spordikompleks
Ettekandja: AS-i Vinni Spordikopleks juhataja Ergo Prave.

2.Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia kinnitamine
Ettekandjad: arendusnõunik Gustav Saar ja pearaamatupidaja Inna Arula.

3. Huvitegevuse ja –hariduse finantseerimine 2016.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

4. Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
2016.aastaks
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
 
5.Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

6. Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

7.Maavanemale arvamuse andmine kinnisasja omandamise kohta
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

8. Kinnistu mõttelise osa võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

9.Roela Rahvamaja asutamine
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

10.Roela Rahvamaja põhimäärus
Ettekandja: kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 24. septembril 2015

18.09.15

kell  15.00,  vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.08
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

2.Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia I lugemine
Ettekandja:arendusnõunik Gustav Saar ja pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. augustil 2015

23.03.21

kell 15.00, vallamajas Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Vinni Vallavolikogu 26.02.2009 määruse nr 4 muutmine
Ettekandja: sotsiaaltööspetsialist Tiiu Ivanova.

2.Vinni Vallavolikogu 28. mai 2015 otsusele nr 15 esitatud vaide tähtaja ennistamine ja vaide läbivaatamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Kinnistute võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

Toimetaja: SIGNE RUMMO

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. juunil 2015

19.06.15

kell  15.00,  Viru- Jaagupi Külalistemajas,  Pihlaka 1 Viru- Jaagupi alevik.

Päevakord :

1.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.05
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

2.Vinni Vallavolikogu 28.11.2013 otsuse nr 47 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Pädevuse delegeerimine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. mail 2015

22.05.15
kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.
 
Päevakord : 
 
1.Vinni valla konsolideerimisgrupi 2014 majandusaasta aruande kinnitamine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
2.Triigi metskond 13 katastriüksuse  jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarvete  määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Vinni Vallavolikogu 25.02.2010 määruse nr 5 muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
4.Kinnistu võõrandamine 
Ettekandja: maanõunik Anu Are
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30. aprillil 2015

24.04.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

2.Vinni Vallavolikogu 26.septembri 2013 määruse nr 12 „Vinni valla põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine" muutmine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Roela alevikus, Veskikaare 3-12  korteriomandi võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

6.Piira külas asuva  Aedniku tn 21 katastriüksuse võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

7.Informatsioon Vinni valla energeetika arengukavast

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. märtsil 2015

20.03.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Rahvakohtunikukandidaatide valimine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26. veebruaril 2015

20.02.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Ülevaade 2014.a õiguskorrast Vinni vallas
Ettekandja: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse piirkonnapolitseiik Jaagup Nõmmeloo.

2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Korteriomandi  võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Vinni valla jäätmekava 2015- 2020 vastuvõtmine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.    

6.Vinni valla 2015.aasta eelarve vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. jaanuaril 2015

26.01.15

kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti alevik.

Päevakord :

1.Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

2.Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

3.Tammiku Kodu põhimäärus
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

4.Vinni valla eelarvest hoolekandeteenuse eest tasumise kord
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

5.Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.

6.Vinni Vallavolikogu 24.03.2005  määruse nr 8 „Vinni valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus" muutmine
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.    

7.Roela alevikus  Tartu mnt 22a asuva kinnistu võõrandamine  
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

8.Vinni valla 2015.aasta eelarve II lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. detsembril 2014

11.12.14
kell 15.00 Kadila Seltsimajas, Pärna 4 Kadila küla.
 
Päevakord : 
 
1.Heakorra- ja kaevetööde eeskiri
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
Kaasettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet ja ehitusnõunik Peep Võrk.
 
2.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
4.Vinni valla 2015.aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. novembril 2014

21.11.14
kell  15.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.

Päevakord :

1.Informatsioon AS Vinni Spordikompleks
Ettekandja: AS Vinni Spordikompleks juhataja Ergo Prave.

2.Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.

3.Madala sissetulekupiiri kehtestamine
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

4.Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine 2015.aastaks    
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

5.Huvitegevuse ja -hariduse finantseerimine 2015.aastal
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

6.Lasteaedade kuludest lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 2015.aastaks
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

7.Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.

8.Vinni valla 2014 aasta II lisaeelarve  vastuvõtmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

9.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.10
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
        
10.Katastriüksustele sihtatstarvete määramine ja muutmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

11.Maamaksumäära  kehtestamine 2015. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

12.Vallale kuuluvate kinnistute võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

13.Ehitise peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 30.oktoobril 2014

24.10.14

kell 16.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.

Päevakord

1.Vallale kuuluva kinnistu võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

2.Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.

 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25. septembril 2014

19.09.14

kell 15.00, Tudu Rahvamajas, Staadioni 3 Tudu alevikus

Päevakord :

1.Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.

2.Kulli ja Sõõruaia katastriüksuste jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele
sihtotstarvete määramine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

4.Vallavara võõrandamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.

5.Arvamuse andmine maavara kaevandamisloa väljastamise kohta
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.

6.Vinni valla eelarve täitmine seisuga 31.08
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.

7.Vinni valla arengukava muudatuste ja eelarvestrateegia kinnitamine
Ettekandja:arendusnõunik Gustav Saar ja pearaamatupidaja Inna Arula.

8.Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.

9.Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja: komisjoni esimees Taivi Kask.
 

Toimetaja: MART VILLUP

Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. augustil 2014

26.08.14
kell  15.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1. Tudu Kooli  põhimääruse  kehtestamine
Ettekandja: haridus-ja lastekaitsenõunik Margit Diits
 
2. Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumise  eeskiri 
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
3. Vinni valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
4. Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
5. Ehitise peremehetuse otsustamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk
 
6. Taotluse esitamine Riigikohtule ja volituse andmine 
Ettekandja: vallavanem Toomas Väinaste
 
7. Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Rauno Võrno
 
Toimetaja: MART VILLUP

24. aprill 2014

23.03.21
Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval, 24. aprillil  2014 kell  14.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1.Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Ettekandja: vallasekretär Vaive Kors.
 
2.Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks Kaitseressursside Ametiga asendusteenistuse läbiviimiseks
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
 
3. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 
Ettekandja: sotsiaalnõunik Mirjam Selli.
 
4. Õpilastranspordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord 
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
 
5. Lasteaedade teeninduspiirkondade kinnitamine
5.1 Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: haridus- ja lastekaitsenõunik Margit Diits.
 
6.Ehitise peremehetuse tuvastamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
7.Vinni valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
 
Toimetaja: SIGNE RUMMO

27. märts 2014

21.03.14
Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval,  27. märtsil  2014 kell  14.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1.Tudu Lasteaed-Põhikooli ümberkorraldamine
Ettekandja: lastekaitse- ja haridusnõunik Margit Diits.
 
2.Valla ja kooli pidaja pädevuse delegeerimine vallavalitsusele
Ettekandja: lastekaitse- ja haridusnõunik Margit Diits.
 
3.Lasteaia pidaja pädevuse delegeerimine vallavalitsusele
Ettekandja: lastekaitse- ja haridusnõunik Margit Diits.
 
4.Vinni valla 2014 aasta lisaeelarve vastuvõtmine 
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
5.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
6.Vallavara rendile andmine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
7.Ühisveevärgi  ja –kanalisatsiooni teenusehindade prognoosi kinnitamine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
8. Seisukoha andmine Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ KMH programmi eelnõule
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
9.Vinni valla jäätmehoolduseeskiri
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
 
10.Korraldatud jäätmevedu 
Ettekandja: majandusnõunik Peeter Kalvet.
 
11.Kehtestatud planeeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
12.Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
13.Detailplaneeringu algatamine 
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
Toimetaja: MART VILLUP

27.veebruar 2014

23.03.21
Vinni Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2014 kell 14.00, vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord : 
 
1.Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Ettekandaja: vallasekretär Vaive Kors.
 
2.Vinni Vallavolikogu 24.11.2011 määruse nr 20 „Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmine
Ettekandaja: vallasekretär Vaive Kors.
 
3.Vinni valla 2014 aasta eelarve vastuvõtmine http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
5.Plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamiseks volitatud esindajate nimetamine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
6. Pajusti alevikus asuva Tartu mnt 5 katastriüksuse võõrandamine 
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
7.Projektides osalemise heakskiitmine
Ettekandja: arendusnõunik Gustav Saar.
 
Toimetaja: SIGNE RUMMO

30.jaanuar 2014

23.03.21
Vinni Vallavolikogu  istung toimub neljapäeval,  30. jaanuaril  2014 kell  14.00,  vallamajas, Tartu mnt 2 Pajusti.
 
Päevakord :       
 
1.Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
2.Maamaksumäära  kehtestamine  2014. aastaks
Ettekandja: maanõunik Anu Are.
 
3.Peremehetuse tuvastamise algatamine
Ettekandja: ehitusnõunik Peep Võrk.
 
4.Vinni valla 2013 eelarve täitmine
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
5.Vinni valla 2014 aasta eelarve II lugemine http://vinni.kovtp.ee/et/eelarve-2014
Ettekandja: pearaamatupidaja Inna Arula.
 
6.Eesti Maaomavalitsuste Liidu (edaspidi EMOL) üldkoosolekule esindajate  ja esindajate asendajate nimetamine 
Ettekandja: vallavolikogu esimees Rauno Võrno.
 
Toimetaja: SIGNE RUMMO